Het is nu di mei 22, 2018 2:57 pm

Hoewel de beheerders en moderators van dit forum zullen trachten elk algemeen verwerpelijk materiaal zo snel mogelijk te verwijderen, is het niet mogelijk om elk bericht te lezen. Dit gegeven erkent u dat alle berichten die op dit forum worden geplaatst de visies en meningen van de auteurs geven, en niet die van de beheerders, moderators of webmaster (behalve berichten geplaatst door deze mensen) en dat deze niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud ervan.

U gaat ermee akkoord geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, dreigende, seksueel ge├Ârienteerde of anderzijds verwerpelijke berichten te plaatsen, die van toepassing zijnde regels en/of wetten schenden. Het plaatsen van dergelijke berichten kan ertoe leiden dat u onmiddelijk en permanent wordt verbannen van deelname aan dit forum, en uw service provider kan ge├»nformeerd worden. Het IP-adres van alle berichten wordt opgeslagen om deze voorwaarden te kunnen opleggen. U gaat ermee akkoord dat de webmaster, beheerder en moderators van dit forum het recht hebben om onderwerpen te verwijderen, bewerken, verplaatsen of sluiten wanneer zij dit nodig vinden. Als gebruiker gaat u ermee akkoord dat de informatie die u bij ons invoert wordt opgeslagen in een database. Hoewel deze informatie niet aan een derde partij zal worden verstrekt zonder uw toestemming aan de webmaster, kunnen de beheerder en moderators niet verantwoordelijk worden gehouden voor een hack-poging die ertoe leidt dat de gegevens vrijkomen.

Dit forumsysteem gebruikt cookies om informatie op te slaan op uw lokale computer. Deze cookies bevatten niets van de informatie die u hierna zal invullen; ze dienen enkel om uw gebruikerservaring te verbeteren. Het e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw registratiedetails en wachtwoord te bevestigen (en voor het sturen van nieuwe wachtwoorden mocht u uw huidige vergeten).

Door hieronder toe te stemmen gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze voorwaarden.
Op het moment zijn er geen regels op dit forum. Rascisme is dus toegestaan, vermits het opbouwend rascisme is, waarbij respect voor andere rassen de boventoon voert. Rascisme als excuus om te schelden of vernederen wordt niet gedoogt. Ook multiculturele propaganda wordt niet gedoogt. Er wordt een opbouwende apartheids politiek gevoert hier, waarbij de schoonheid van elk ras erkend wordt. Bovendien een nationalistische apartheids politiek, waarbij verantwoordelijkheid voor de situatie van familie en cultuur wordt genomen door de gebruiker van dit forum.Propaganda is in principe niet toegestaan, tenzij er een propaganda waarschuwing bij wordt gegeven. Indien lieden dit forum gaan gebruiken om propaganda te verspreiden, ik raad u aan een van de vele fora te bezoeken, waar propaganda plicht is. Het bewust verspreiden van desinformatie kan leiden tot een ban en openbaarmaken van uw IP adres voor andere bezoekers.Probeer het netjes te houden. Als je een waarschuwing krijgt, maar niet begrijpt waarom, vraag het. Herhaaldelijk waarschuwen kan leiden tot een ban.