Ce ne sont que des geux
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

Open Commentaren

3 plaatsers

Ga naar beneden

Geef varkens de ruimte Kernzaken van de Dialectiek

Bericht  ExKetter ma jul 05, 2010 11:16 pm

De dialectiek is niet ontstaan uit de natuur, maar wordt er juist er aan opgelegd. De Russische marxist Plechanov zei daarom: “Dialectisch materialisme is meer dan een wereldbeeld, het is een filosofie van de actie”. Het is de beste manier om verwarring te laten ontstaan. Daarom noemde Friedrich Engels (mede oprichter van het marxisme) de dialectiek als “ons beste gereedschap en ons scherpste wapen”.

Maar hoe komt het dat de dialectiek zo een sterke middel is? Hoe komt het dat bijna niemand het door heeft?

.
De hoofdoorzaak is dat de dialectiek tegengesteld is aan de logica. Hegel, Marx en Engels zijn er trots op dat de dialectiek schijt heeft aan de logica. Logica gaat er van een paar leerstellingen uit van Aristoteles, namelijk:

- het principe van de identiteit (A = A)
- het principe van de tegenstelling (A kan niet tegelijkertijd gelijk zijn aan A en aan niet-A)
- het principe van het uitgesloten midden (A is ofwel gelijk aan A of aan niet-A, er is geen tussenpositie)

Maar Hegel, Marx en Lenin beweren doodleuk: “kan dialectiek omschreven worden als de leer van eenheid van tegenstellingen. Dit is de essentie van dialectiek.” (bewoording is van Lenin) A kan dus A en tegelijkertijd ook niet-A zijn.

Zaken die verschillend lijken, horen bij elkaar. Communisme gaat tekeer tegen het Fascisme (en andersom) maar hebben toch dezelfde kenmerken zoals eenpartijstelsel enzovoorts. Katholiek tegen Atheisme, maar ze ontkennen beide de Bijbel. En ze spelen net of ze elkaars vijanden zijn (de meeste volgelingen geloven dat ook oprecht) maar spelen vaak onder dezelfde hoedje. Hierdoor worden de volgelingen en normale personen verrast als de tegengestelde samenwerken. Bijvoorbeeld Stalin en Hitler samen tegen de Polen.

“Het negatieve is in gelijke mate ook positief”, zegt Hegel.


.
Beweging door Kwantiteit en Kwaliteit

Dialectiek is niet alleen de eenheid van de tegenstellingen, een dialectische beweging is het gevolg is van een innerlijke tegenstelling.

“De tegenstelling is de bron van alle beweging en leven; iets kent slechts beweging, macht en gevolg voor zover het een tegenstelling in zich heeft.” (Hegel)

Op een these volgt een reactie: het ontstaan van een anti-these. Deze twee zaken zijn statisch, maar samen zetten ze een beweging voort. Deze beweging veroorzaakt een synthese.

Anders gezegd: Op een actie volgt een reactie. Hieruit ontstaat er een resultante.

.
De dialectiek gaat er vanuit dat veranderingen en transformaties niet geleidelijk gaan. Ze gaan per stappen. Dit ontstaat doordat de kwantiteit (de hoeveelheid) van een bepaalde zaak toeneemt zodat deze een verandering veroorzaakt in zijn kwaliteit (eigenschap).

Hegel zei: “Er wordt gezegd dat er zich geen plotse veranderingen voordoen in de natuur, en het is een algemeen aanvaarde opvatting dat de dingen ontstaan door een geleidelijke toenamen of afname”, (...)“Er is echter ook zoiets als een plotse omzetting van kwantiteit in kwaliteit. Water bijvoorbeeld bevriest niet gradueel wanneer het afgekoeld wordt. Het wordt niet eerst pulp die uiteindelijk de hardheid van ijs krijgt, maar het bevriest plotsklaps. Indien de temperatuur verlaagd wordt tot een bepaald punt, dan verandert het water opeens in ijs, waarbij de kwantiteit, het aantal graden van de temperatuur, verandert in kwaliteit, een verandering in de aard van het ding.” (Hegel in zijn Wetenschap van de Logica)

Dit geldt ook voor onvrede en opstand. De irritaties lopen op, en daaruit ontstaat er een opstand. De uitdrukking: "dit is de laatste druppel die de emmer deed overlopen" is een voorbeeld van dialectisch denken zeggen ze. Door deze methode van kwantiteit naar kwaliteit krijgt het gebruik van de dialectiek een verrassingseffect. Marx vergeleek de revolutie met dit verhaal, en nam een mol als metafoor voor de revolutie. Deze mol die graaft gangen onder de grond, de hoeveelheid gangen nemen toe, maar niemand merkt het. Totdat deze mol zoveel gegraven heeft waardoor de draagkracht van de grond is verdwenen en daardoor een kwalitatieve verandering optreed: INSTORTING

Mensen worden makke schapen als er plotselinge veranderingen ontstaan, waar ze niet op voorbereid zijn.

.
Wat wordt er bedoelt met synthese --> Negatie van de Negatie

Negatie betekend ontkenning. negatie van de negatie is dus de ontkenning van de ontkenning. Een normale en gezonde persoon zou denken: Nee is de ontkenning van Ja. Dus de ontkenning van de ontkenning is de oorspronkelijke ding: Ja. Maar zoals gezegd heeft de dialectiek schijt aan de logica. De ontkenning van de ontkenning van Ja is noch Ja, Noch Nee. Het is iets hogers.

Met synthese (en dus de negatie van de negatie) wordt er bedoeld dat sommige eigenschappen / kenmerken van These en Anti-These zich verenigen in een hogere geheel. Door deze combinatie van de verschillende eigenschappen is het niet meer de oorspronkelijke object. Want volgens Hegel ken je het object door zijn eigenschappen. Het is een volstrekt nieuwe ding geworden: synthese. De These vermengt zich met de Anti-These tot een Synthese. Maar dan roepen Hegel en Marx en Lenin in koor: "Het geheel is meer dan de som van de delen". Het heeft zij eigen redenaties en eigen mechanismen.

“Nemen wij een gerstekorrel. Miljoenen van zulke gerstekorrels worden vermalen, gekookt, verstookt en dan verbruikt. Maar komt zo’n gerstekorrel in voor haar normale omstandigheden, valt zij op een geschikte bodem, dan vindt er onder de invloed van warmte en vochtigheid een eigenaardige verandering in plaats, zij ontkiemt. De korrel als zodanig vergaat, wordt genegeerd (negatie), in plaats daarvan treedt de daaruit ontstane plant, de negatie van de korrel. Maar wat is de normale levensloop van die plant? Zij groeit, bloeit, wordt bevrucht en brengt ten slotte weer gerstekorrels voort en zodra die gerijpt zijn, sterft de halm af, wordt op zijn beurt genegeerd. Als resultaat van deze negatie van de negatie hebben wij weer de aanvankelijke gerstekorrel, maar niet enkelvoudig, maar tien-, twintig-, dertigvoudig.” Friedrich Engels: Anti-Duhring

De werking van de negatie van de negatie is al onduidelijk, maar de werkelijke uitgevoerde negatie van de negatie levert zelf al verwarring en onduidelijk.

.
Hegel, Marx en Lenin zijn 100% zeker loten van dezelfde boom.

"Lenin was sterk onder de indruk van Hegel en zou later, ondanks Hegels idealisme, jonge communisten aanraden zijn werk bestuderen." (zie site vonk)

De kernideeën van de dialectiek:

Eenheid der Tegenstellingen
Beweging door Tegenstellingen (These en AntiThese ontstaat Synthese (negatie van de negatie))
Met de regel: Kwantiteit slaat om in kwaliteit.

Bronnen:
vonk.org/200405091296/wat-is-dialectisch-materialisme.htm
Friedrich Engels: Anti-Duhring
G. Politzer: beginselen van filosofie
Friedrich Engels: Socialisme van Utopie tot Wetenschap
avatar
ExKetter
Gast


Terug naar boven Ga naar beneden

Geef varkens de ruimte Verzuiling

Bericht  Butcherprophet za jul 03, 2010 1:33 am

Bizonder interessant, exKetter.

Vooral je beschrijving van de feitelijke inhouden van de werken van Bakoenin en Marx. Dat deze de Paus niet vernoemen, bevestigd mijn bronnen voor bepaalde achtergronden. Zoals gewoonlijk, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen Christenen en Katholieken, dus de Katholieken zijn aan de macht. Historisch is het namelijk zo, dat het Rooms katholieken verboden is om de Bijbel te lezen, ze mochten die zelfs niet in hun bezit hebben. Willem Tyndale was een Bijbel vertaler die gewurgt en verbrand is door de Katholieken. In de 16de eeuw werd iedereen die een Bijbel in huis had of kon citeren, of laten citeren door hun kinderen, vermoord door de Inquisitie. Die Inquisitie is nog steeds bezig, de intellectuele basis daar voor is het Concilie van Trente. De rol van het Concilie van Trente in de intellectuele bagage van de intellectuelen sinds 1563 wordt de laatste eeuwen niet meer vernoemt. Maar elke Paus sinds de 16de eeuw, doet de gelofte het Concilie van Trente te eerbiedigen. In dat document, worden er 125 banvloeken uitgesproken over Christenen die geen Katholieken zijn.

Geuzenlied.
http://www.dbnl.org/tekst/_geu001geuz01_01/_geu001geuz01_01_0020.php

De Marcgraef van Antwerpen is een wreet Tyrant,
Hy heeft de Christenen verdroncken en verbrant,
Met nijde dangereus,
Dus roepen wy tot zijnder schandt,
Vive vive le Geus.

Bisschoppen en Prelaten achtmen nu niet meer,
Noch den Paus met syne valsche Leer,
Want sy zijn venineus:
Dus roepen wy teghen haer eer,
Vive vive le Geus.

Religie is in ieder geval propaganda voor het volk, geen opium voor het volk. Dit is onjuist, maar op een ernstige manier. De laatste Paus van de Pauselijke Staten in wat tegenwoordig Italie heet, was tevens de Prefect van de Propaganda. Paus Pius IX. Nadat de Pauselijke Staten vernietigd waren, heeft de Prefect voor de Propaganda de bijnaam gekregen, De Rode Paus. Er is een artikel daar over hier op het engelstalige gedeelte. Katholieken zijn behalve mensen die erg gemakkelijk te manipuleren zijn met propaganda, ook "breeders". Verbod op condooms heeft niets met spiritualiteit te maken, maar is een van vele truken om trouwe Katholieken zoveel mogelijk kinderen te laten geven, die ze dan katholiek dopen. Die geregistreerde dopen hebben een enorme invloed op democratische systemen. In Nederland pas na de inval van Napoleon overigens, want daar voor was het voor Katholieken verboden in de Nederlandse ambtenarij te werken. Napoleon heeft opnieuw ingesteld, dat Katholicisme in Nederland gedoogt werd. Verkiezingen werden ingesteld in Nederland door Koning Willem 2.

De Rooms Katholieke achtergronden van Napoleon zijn erg gecompliceerd. De reden daar voor is, dat de Compagnie van Loyola verbannen was van 1773 to aan 1814. Ze moesten vluchten uit Katholiek Frankrijk, Spanje, Portugal, Italie. Een van de plekken waarheen ze uitweken was het eiland Corsica. Gedurende die verbanning, vond logischerwijze ook de Franse Revolutie plaats. Natuurlijk konden de Zwartrokken geen gebruik meer maken van de macht van het Katholieke Instituut, met al haar Ridder ordes, dus de Vrijmetselarij werd een belangrijk medium voor hun werkzaamheid. De Zwartrokken opende de eerste open Vrijmetselars loge in 1717. Andere plekken waarheen ze uitweken, waren protestantse landen, want daar waren ze niet verbannen. De rituelen van de Vrijmetselarij zijn ontwikkeld door de Zwartrokken.

In 1814, was hun macht enorm gegroeit. Hun vijanden vermoord met behulp van de Jacobijnen, de Vrijmetselarij, Napoleon. Dit is allemaal schaduw politiek, de meeste Jacobijnen wisten niets van de Vrijmetselaars en andersom. Twee partijen opzetten, om die dan tegen elkaar te gebruiken als ze niet meer handzaam zijn, is een nog steeds gebruikte strategie. Sinds 1814, was de macht vand de Compagnie van Loyola enorm gegroeit, want ze konden opnieuw gebruik maken van het Katholieke Instituut, waar ze vandaag nog steeds de machtigste orde zijn, maar ook over de Vrijmetselarij. De Vrijmetselarij is zo belangrijk, dat als je tegenwoordig geen lid bent daar van, dat je erg weinig kans maakt, om werkzaam te zijn in de Politiek en andere sleutel functies. Pedofilie is binnen bepaalde rangen binnen de vrijmetselarij verplicht. Om zich er van te verzekeren, dat ze zullen gehoorzamen. Anders gaan ze de gevangenis in.

Voor zover ik begrijp, zit je nog steeds in een systeem, waarin je gelooft in Links en Rechts. Meningen. Dat is propaganda. Ik merkte dat ik lieden die ik er uit kon trekken, weer terugvallen in de dialectiek van meningen. De realiteit van feiten is een verschijnsel, dat je in Nederlandse kranten niet gauw tegen zal komen. De gevolgen van die propaganda zijn alleen niet zo vrijblijvend als de sentimentele meningen overtuigde fanatici veronderstellen dat ze zijn. Ik heb al met veel Antifa sympathiesanten dit trachten te bespreken, maar dat is onmogelijk. Net zoals het onmogelijk is, om met een katholiek over de corruptie van het Vatikaan te spreken. Dit heet hypocratie. Maar voor andere bezoekers, het verdeel en heers principe waar de kranten en scholen op propagandistische wijze mee bezig zijn, is niet alleen terug te vinden in verdeel tussen links en rechts en heers. Maar ook tussen, verdeel tussen Hervormt en Gereformeert, Vrijzinnig en Rechtzinnig, Remonstrant en Contraremonstrant. Het geval Vrijzinnig en Rechtzinnig is hoogst interessant, want het Vrijzinnig Papisme is opgezet door de Zwartrokken middels hun sekte van Remonstranten, die terug in Nederland zijn geplaatst nadat ze verbannen zijn, na de inval van Napoleon. Omdat Vrijzinnig Protestantisme een eigen omroep heeft, de VPRO, is hun agenda te begrijpen, als je die omroep wat volgde. Om Vrijzinnig "protestantisme" geloofwaardig te maken, moest het regulier nuchtere Hollander verstand geleerd worden, dat ze rechtzinnig zijn. Het woord "Rechtzinnig", is al duidelijk een sentimentalistisch propaganda woord.

Het Vatikaan levert onderwijzers. Veel onderwijzers. De meeste clericalen worden zelfs onderwijzers. Niet enkel de "religieuzen", maar ook de wereldheren. De Parochie papensergeant, geeft zelfs nog vaak Godsdienstles op de scholen. Deze Clericalen zijn niet altijd zichtbaar, integendeel, veel priesters trouwen, om die vrouw en kinderen als dekmantel te gebruiken voor infiltratie. Een voorbeeld daar van hier;
http://www.nydailynews.com/news/national/2010/06/22/2010-06-22_father_marcial_maciel_my_dad_sexually_abused_me_raul_gonzalez_claims_in_lawsuit.html
Waar van is geciteerd;
Raul Gonzalez claims the Vatican protected the man he knew as his father for decades, chiefly because of his efforts with the highly profitable Legion of Christ.

"My dad told my mom that he was a CIA agent," Gonzalez told ABC News' "Nightline." "He always told my mom that he was a really busy man. That he was always flying on his trips because of the business of his company."

It wasn't until he saw Maciel on the cover of a magazine, dressed in priest garb, that he learned the truth.
Het artikel gaat natuurlijk weer over verkrachten van kinderen. Maar het laat ook zien, dat die clericaal in wezen zijn gezin als dekmantel gebruikt. Ik ken dit verhaal al van een vrouw die hetzelfde meemaakte met een priester, die dit verteld in deze film van Jim Arrabito.


http://video.google.com/videoplay?docid=-2161764809717014104
Film duurt 2 uur. Bevat erg veel informatie.
Ik weet nog steeds niet wat de titel is.
Wat die film niet verteld, is dat Protestantse Gemeenten meestal opgezet zijn door Katholieke predikanten. Zoals de Remonstranten. Zoiets opium voor het volk noemen, is de lezer argeloos maken voor de realiteit. Karl Marx is zo wel te zien als Opium voor de slachtoffers van de Inquisitie. Het doel van de Sovjet Unie, was de vernietiging van het eeuwenlang geinfiltreerde Patriarchaat van Moskou, waaraan ook de Serven gehoorzaam waren, voordat ze gebombardeerd werden door de Katholiek die zich Baptist noemt: Bill Clinton.

Open Commentaren - Pagina 1 1231962173-860
Bill Clinton is officieel Baptist.

Open Commentaren - Pagina 1 Bushbowv Open Commentaren - Pagina 1 Bushsatmass
George Bush is officieel Baptist
Tijdje terug zag ik een verhaal van een Serv, die de Baptisten als de hoofdschuldige zagen van het bombardement op Servie door de NAVO.
Natuurlijk is het Vatikaan erg blij met lieden die hun leugens geloven. Sleep
Open Commentaren - Pagina 1 Johnmccainspeakstobarac
Ik dacht dat ie moslim was?
Onderwijs en Katholieke controle van de kranten doet de rest. Volgens een Amerikaanse auteur uit de 19de eeuw waar ik onlangs een boek van las, zijn alle Amerikaanse kranten sinds 1880 in handen van de Katholieken. In Nederland ook, ik weet niet precies hoe lang, maar omdat de zilveren Dollar gelijk met de Zilveren Gulden gestolen is van de mensen, schat ik in dat 1880 voorlopig een redelijke datum is ook voor Nederland. Trouw en Gereformeerd Dagblad zijn in ieder geval Katholiek, anders zouden ze op Zaterdag geen kranten uitbrengen.

Betreft Luther het volgende:
Een genie, hij heeft de Duitse taal opgezet. Duits is gemaakt door Maarten Luther, doordat ie alle dialecten in dat gebied ging verbinden onder een gemeenschappelijke taal met zijn Bijbel vertaling. Ik raakte ook onder de indruk van zijn genie, bij het lezen van de 95 stellingen op de deur van Wittemberg. Maar hij kreeg ruzie met andere intellectuelen over theologische onderwerpen, dus volgens mij was zijn intellect hem nogal in de bol geslagen. In de inquisitie op de Anabaptisten, kozen de Lutheranen de zijde van de Katholieken. Ook in 1933~1945, zagen we het uitermate falen van het Lutheraanse intellectuele platform. Niet dat de opkomst van Adolf Hitler iets met Lutherisme te maken heeft, hoogstens als anti-these, want Hitler kwam aan zijn eerste verkiezings successen vanuit Beieren, dat is het meest Rooms Katholieke gedeelte van Duitsland. Dus de Katholieke predikant zegt op zondag: Het vreselijke Communisme (opgezet door de Katholieken zelf) is een bedreiging. De propaganda van de kranten en campagne voering doet de rest. Links geeft de bestaansreden voor Fascisme, zoals ook PVV Wilders veel stemmen krijgt dankzij de linkse partijen. Ernstig wordt het, als ik hier in Nederland al 2 Spanjaarden sprak, die niet eens weten, dat de Spaanse Burger Oorlog een opstand was tegen het Vatikaan, en dat het enorme grootgrondbezit van het Vatikaan in Spanje genationaliseerd werd. Hitler, Mussolini en Marokkaanse huurlingen, gingen de Paus in Spanje helpen. De ene hand wast de andere. Maar dit wordt gewist uit de geschiedenisboekjes en het gat wordt opgevult met het Communisme en Anarchisme tegen Fascisme verhaal. Deze nonsens werden al door de dommere Spanjaarden gedurende de Burger Oorlog gelooft. Wat is erger, fascist zijn, of een draagvlak creeeren voor Fascime bovendien medeplichtig wezen aan geschiedsvervalsing. De werkelijke geschiedenis van de Spaanse Burger Oorlog is beschreven door Alberto, en kan gemakkelijk geverifieerd worden met andere bronnen. Anarchisten en Socialisten zijn wel degelijk geinfiltreerd door de Zwartrokken, wat erg gemakkelijk is, want de Zwartrokkken hebben het linkse Socialisme zelf opgezet; Het is een vervolg vorm op de reducties in Paraguy uit de 16de eeuw. Een reductie is een staat met slaven,dat is elke linkse staat. Commercieel bizonder interessant. Piet Hein had een Blackship van de Zwartrokken veroverd. Waar is al dat Goud en Zilver uit Zuid Amerika? Spanje is niet bepaald een rijk land! Vooralsnog doet iedereen in Europa precies wat de Zwartrokken willen, vooral hun macht over onderwijs en berichtgeving is daar debet aan. Waarom Nederlandse troepen in Irak, Joegoslavie, Afganistan zijn, dat weet niemand, maar er wordt een gavanceerd leugenverhaal van gemaakt, waartoe overtuigd wordt met gewelddadige middelen.

"Kapitalisme" is opgezet als een nieuw woord, dat als definitie Calvinisme heeft. Marxisme is 100% anticalvinisme, met nog wat antisemitisme. Door Calvinisme als Kapitalisme te definieren, is het Calvinisme op succesvolle manier bestreden. Door de reductie propaganda van links, komen we terug in de feodale Middel Eeuwen, waarbij een zeer kleine groep alle produktie middelen terug gestolen heeft van die stoute protestanten uit de 16de eeuw. Vandaag: Alle pers is in handen van het Vatikaan. Alle nationale legers doden enkel voor het Vatikaan. Hier in Nederland wel tenminste, want ik ben bekend met de werkelijke achtergronden van Joegoslavie en Irak. In Joegoslavie werden de Russisch Orthodoxen en Joden vervolgt, ten gunste van de katholieke Kroaten. In Irak worden de Shiieten vervolgt, ten gunste van de Paus vriendelijke Sunnieten. Bovendien werd de Compagnie van Loyola verbannen door de Shiieten in 1969. Dit wordt niet alleen geheim gehouden, er wordt over gelogen, om te voorkomen dat het gat in informatie opvalt. Explosies in Madrid en London zijn door een geheime dienst uitgevoerd. Remember Remember, the Fifth of November, Bonfire treason and plot. Terrorisme propaganda gericht tegen het volk dat 100% onschuldig is aan terroristische aanslagen, is aan de orde van de dag in de Katholieke media. Dus wie zou dan de opdracht hebben gegeven voor de moord op Theo van Gogh? Theo van Gogh was namelijk geen anti-semiet, zoals de Antifa met haar steun aan de Pauselijke Staat "Palestina".

Ach Heer hoe moet ick clagen
Tgene dat ic sie gebeuren,
Hoemen in dese daghen
Dijn schaepkens siet verscheuren;
Door sPaus erreuren
So loopen sy verdwaelt;
De Harders die haer stueren
Hebben den wech gefaelt.
Vliedt Baals Papen,
Babels Religioen,
Die Christus arme schapen,
Met drec van menschen voen.

Ik weet verder te weinig over Hegel, om dieper in te gaan op de verschillende aspecten van het Hegelianisme. Maar ik weet dat Hegeliaanse Dialectiek overal gebruikt wordt, dat bijna iedereen er in trapt. Dat lieden die er niet in trappen zeer zwaar vervolgt worden, ook door hun eigen familie. Allemaal in opdracht van het Vatikaan. Dus ik heb een broertje dood aan lieden die feiten lopen te ontkennen, om daar dan ineens een retorisch gefundeerde mening neer te zetten. Want een mening is voor een onderwerp waar men te weinig over weet, om de feiten over te kennen. Ik ben in ieder geval geen journalist of historicus, maar een van de laatste nuchtere Hollanders in Europa. Beschuldig me ook niet van intelligent wezen, ik ben slechts iemand die niet liegt. Bovendien dankzij moderne informatie mogelijkheden, iemand die feiten beschouwt en verifieerd. Een mening is niet te verifieren. Linkse mensen zijn in ieder geval erg papistisch, want sedert het 2e Vatikaans Concilie, mogen Katholieken een Bijbel in het bezit hebben, worden daar niet gauw meer voor vermoord. Maar bij links is de Bijbel fanatisch verboden, je kan er volgens mij gemakkelijk voor vermoord worden door links in oorlogstijd.
_____________!
Butcherprophet
Butcherprophet
bosgeus
bosgeus

Aantal berichten : 145
Leeftijd : 78
Woonplaats : Normandië
Points : 5081
Reputation : 0
Registration date : 23-02-09

Terug naar boven Ga naar beneden

Geef varkens de ruimte Links en Rechts Hegelianen

Bericht  ExKetter vr jul 02, 2010 8:00 pm

@Butcherprophet

Het is een goede constatering van u dat Hegeliaanse dialectiek bestaat uit Rechts en Links.

Echter de onderscheid tussen Links-Hegelianen en Rechts-Hegelianen is juist een onderdeel, of beter gezegd stadium, van de streven naar een these en anti-these. Deze onderscheid is sterk gebaseerd door de splitsing tussen Links-Hegeliaan en de rechtse.

De Links-Hegelianen zoals Ruge en Feuerbach maakte door hun kritiek op Hegel (kritiek op het idealisme en niet op de dialectiek zelf) maakte de weg vrij voor de Theoretici van Links. Mede dankzij Feuerbach raakte Proudhon (de persoon die zich als eerste anarchist noemde) en Bakoenin geïnteresseerd in de Hegeliaanse Filosofie. Marx daarentegen was al fanatiek bezig met Hegel, maar raakte door Feuerbach op de pad der Revolutie. De Links-Hegelianen waren tegen het idee van Hegel dat de Staat de grondlegger is van de objectieve rede (de waarheid). En ze waren ook tegen de idee dat het christendom (papendom) de volmaker was van de filosofie geschiedenis. Ik heb een paar boeken gelezen van Marx en Bakoenin. Ze gingen beide te keer tegen het Kapitalisme, tegen de burgelijke Staat en tegen Religie in het algemeen. Ze bekritiseerde de Tsaar, dominees, de Pruisen enzovoorts, maar nooit de Paus.

En bij Feuerbach in zijn boek: het wezen van het christendom maakte hij alleen gebruik van citaten van de Bijbel, maar ook (eigenlijk vooral) van citaten van Luther. Nooit ging het over papendom en de katholieke leer. (wel tegen een paar sacramenten)

De Rechts-Hegelianen daarentegen omarmde de Staat en het Papendom. De Rechts-Hegelianen bestonden vooral uit Liberalen (voorstanders van de pro-kapitalistische RechtSTAAT) en de absolutisten en vaak ook uit Lutheriaanse christenen. Deze omarmde het idee van Staatsabsolutisme.

Marx was tegen de Staat, echter zijn mening was dat de revolutionairen de Staat moesten overnemen en gebruik moesten maken van diens geweldsorganen en belastinginners en daarmee alle kapitalisten te onteigenen. Nadat de proletarische revolutionairen de Staat hadden overgenomen (het dictatuur van het proletariaat) moest de Staat zichzelf laten afsterven. Marx was dus geen fan van staatsabsolutisme.

Deze rechtshegelianen hebben sterk invloed gehad op de liberale beweging en daarmee op het Westen. De Links-Hegelianen daarentegen waren de gangmakers van het ontstaan van de radicale linkse beweginge, en waaruit de gematigde linksen zijn ontstaan. De tegenstelling tussen Links en Rechts zijn ontstaan uit de "splitsing" van de Hegelianen.
avatar
ExKetter
Gast


Terug naar boven Ga naar beneden

Geef varkens de ruimte Connecties

Bericht  Butcherprophet vr jul 02, 2010 3:42 am

http://siebethissen.net/Wijsbegeerte_in_Nederland/1995_Nederland_zinkt.htm
Het fascisme en nationaal-socialisme is sterk gebaseerd op Hegeliaanse filosofie. De rechts-hegeliaanse filosofie om precies te zijn. Volgens Hegel was de Staat de drager van de objectieve rede, de Staat was heilig en alwetend.
Open Commentaren - Pagina 1 X878_727_CWMussoliniPope11
Benito Mussolini met de Paus
Eerlijk gezeg, is het al heel wat jaren geleden, dat ik me in dergelijke auteurs verdiepte, die zich scharen onder de noemer wijsbegeerte, een Nederlandse vertaling van het woord filosofie. Het is niet direct mijn specialisme, maar ik kan wel reageren op zaken die mij bekend zijn over de aangehaalde intellectuelen. Wat hier bedoelt is met Hegeliaanse filosofie, daar over heb ik te weinig informatie om er een zinnig commentaar op te geven. Vanuit mijn eigen intellectuele basis, is de definitie compleet anders. Mij bekende kennis over Fascisme en Sociaal Socialisme zijn historisch.
Ik wens verder afstand te nemen van de opmerking dat Sociaal Nationalisme en Fascisme antidemocratisch zouden zijn, integendeel. Vooral van de opkomst van Adolf Hitler is mij bekend, dat ie door Democratie aan de macht kwam. Feitelijk was het zo, dat de NSDAP enkele zetels haalde, toen werd Hitler gekozen als Kanselier dankzij de grote Rooms Katholieke middenpartij in Duitsland. Die katholische Zentrumspartei. Het Duitse CDA
Dit is beschreven door Edmond Paris. Een boek dat de geheime agenda achter de Tweede Wereld Oorlog beschrijft.
http://www.angelfire.com/on/3angels/vaticannazis.html
Als je die pagina bezoekt, zal je zien dat de auteur exact hetzelfde verteld als ik, alleen dan in Engels.
Het boek van Paris is uitgegeven in de Franse taal. Het is vertaald in Engels, zwaar gecensureerd ziet het voorwoord, maar nu op verschillende plekken op internet te downloaden. De auteur is een Atheist, maar is als insider bekend met de werkelijke gebeurtenissen achter de opkomst van het Fascisme en Nationaal Socialisme. Als je die door Paris beschreven zaken kent, zal je begrijpen dat ik erg grote vragen stel met een buiten papistische filosofische benadering van Fascisme en Nationaal Socialisme. Hitler was Oostenrijker, dus was niet Nationaal, dus was in wezen slechts bezig met de Socialisme. Een vertaling van NSDAP, Nationaal Socialistische Deutsche Arbeiters Partei, doet al snel de PvdA als een duidelijke vertaling naar voren komen.

De namen zijn interessant.
Helena Petrovna Balvatsky, was behalve auteur van veel boeken, ook de oprichter van de uitgeverij "Lucifer Trust", later hernoemt tot Lucis Trust. Die uitgeverij bestaat nog steeds.
http://www.lucistrust.org/
De band tussen Luciferisme en Theosofie is hier in Nederland weinig of niet openlijk besproken.
Bekender is, dat Theosofie veel relaties onderhoudt met Vrijmetselarij, Rosekruiserij, Thule genootschap, om enkele relaties te noemen.

Rechts-Hegelianen?
De Hegeliaanse Dialectiek, verondersteld een These, een Anti-these om een Synthese te bewerkstelligen. Een van de manierern waarop Hegeliaanse Dialectiek wordt gebruikt in de propaganda, is het verdelen van mensen en concepten in these en anti-these, om een synthese te controleren. In Nederland is dat "Links" en "Rechts", dus het woord "Rechts-Hegelianen" sluit niet aan bij Hegeliaanse Dialectiek. Synthese is de doelstelling, "Rechts" is slechts een anti-these van de these "Links". Hoe Hegelaiaanse Dialectiek werkt is erg gemakkelijk te zien aan de opkomst van Adolf Hitler, waarbij de strijd tegen het communisme (=ceasar-papisme) een draagvlak geeft voor het Nationaal Socialisme.

De relatie tussen fascisme en het Vatikaan is evident, want het woord fascisme komt van de fasces, een bijl met twijgen er om heen, die ook zichtbaar is in beeldhouwwerk in het vatikaan. In 1929 stelde Benito Mussolini een concordat op met het Vatikaan, waarbij een herstel van de Pauselijke staten begonnen werd.
Open Commentaren - Pagina 1 Fasces
Fasces

De Pauselijke Staten werden vernietigd in de 19de eeuw, ondermeer doordat er een schisma ontstond in de Vrijmetselarij. Vrijmetselarij is vanaf de basis Luciferisch, dus kan rebelleren. Misschien is de vergelijking tussen de revolt door Islam tegen het Vatikaan vergelijkbaar. Ook de Islam is Luciferisch, is opgezet door het Vatikaan. Dit is onderzocht en beschreven door Alberto Rivera in The Prophet, welke informatie ik heb geconcludeerd door er de Koran op na te slaan. Een artikel dat ik er over schreef hier:
http://yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=14130

Open Commentaren - Pagina 1 1238432615-550
Islam en Katholicisme werken samen.
Het feit dat Yayabla die rode text op mijn artikel moest plaatsen, was bizonder beledigent. Ikzelf controleer mijn bronnen, waarvan het artikel ook getuigt, om feitelijke realiteit te onderzoeken. Realiteits onderzoek. Realiteit is geen mening. Vandaar dat het wel het laatste artikel was wat ik daar publiceerde.
Butcherprophet
Butcherprophet
bosgeus
bosgeus

Aantal berichten : 145
Leeftijd : 78
Woonplaats : Normandië
Points : 5081
Reputation : 0
Registration date : 23-02-09

Terug naar boven Ga naar beneden

Geef varkens de ruimte Hegelianen en de NSB

Bericht  ExKetter do jul 01, 2010 9:33 pm

@oppergeus

Prachtig en duidelijk geschreven, vooral dat stuk over de "vrijheid en veiligheid" theorie van die Ranzige.

.
Het fascisme en nationaal-socialisme is sterk gebaseerd op Hegeliaanse filosofie. De rechts-hegeliaanse filosofie om precies te zijn. Volgens Hegel was de Staat de drager van de objectieve rede, de Staat was heilig en alwetend.

Hier een Citaat uit: siebethissen.net/Wijsbegeerte_in_Nederland/1995_Nederland_zinkt.htm

"Tot 1932 hebben enkele vooraanstaande rechts-hegelianen - waaronder Wigersma, Van Lunteren en Hessing - zich nauwelijks met de politieke staatsleer bezig gehouden, maar met enthousiasme wierpen zij zich in 1932 op de zojuist opgerichte NSB. De eens bloeiende filosofische beweging verkeerde in een diepe crisis, maar de vele fascistische bladen - zoals De Bezem - blonken uit in het citeren van Bollands aforismen. Ook namen filosofen zitting in partijbesturen. Zo waren in 1923 de Bolland-sympathisanten K.H.E. de Jong, Sinclair de Rochemont en Verviers al betrokken bij de oprichting van de eerste georganiseerde fascistische partij in Nederland: het Verbond van Actualisten. Volgens A.A. de Jonge, in zijn Crisis en Critiek der Democratie (1968), waren dergelijke denkers verantwoordelijk voor de antidemocratische en profascistische geest in de Nederlandse hegeliaanse kring tussen 1922 en 1945. Diepgravend onderzoek naar de relaties tussen het neoidealisme en het fascisme heeft hier nog niet plaatsgevonden. Maar duidelijk is wel dat politiek en filosofie in toenemende mate met elkaar verstrengeld raakten.

Was hier slechts sprake van opportunisme, zoals vaak betoogd is? Wigersma en Hessing voorzagen bijvoorbeeld vanuit hun hegeliaans-dialectische denken de onvermijdelijke opmars van de autoritaire staat. Zij betreurden dit niet, want een dergelijke ontwikkeling lag immers besloten in de dialectisch gestructureerde ontwikkeling van de 'Wereldgeest'. Ook de filosoof en theosoof J.J. Poortman - samensteller van het nog altijd onvolprezen Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte (1948) - juichte het rijkskanselierschap van Hitler in 1933 toe en lovend schreef hij over 'de uitdrukkelijke vredeswil van Hitler' die het ontstaan van 'de Vereenigde Staten van Europa' bespoedigde. En trouwens, zo schreef hij in Theosophia (1933), had Blavatsky ruim vijftig jaar geleden deze 'Europese Revolutie' niet al voorspeld?

Eerst nadat een verhitte menigte in de week van 4 tot 10 mei 1940 enkele vooraanstaande rechtshegelianen had gemolesteerd trokken de kopstukken Hessing en Wigersma zich terug uit de actieve antidemocratische beweging. Afstand van hun standpunten namen zij niet. In hun afscheidsrede, gepubliceerd in het autoritaire blad De Waag, wordt gesteld dat de Duitse bezetting getuigde van 'een wereldhistorische noodzakelijkheid'. Zij die spraken over 'aangetaste vrijheid' begrepen niet dat het Nederlandse volk nooit vrij geweest was omdat ze met handen en voeten aan Engeland gebonden was. Tot de lezers van dit pro-Duitse blad riep de terugtredende Wigersma: "Maar ik vaar mee! En ik denk er niet aan mij aan de gevaren eener woelige zee te ontrekken en in een veilig hoekje aan den wal slechts toeschouwer te zijn van het wereldgebeuren". "


avatar
ExKetter
Gast


Terug naar boven Ga naar beneden

Geef varkens de ruimte Artikel gecensureerd en weer opgehaalt op SCHOOIERS

Bericht  Oppergeus do jul 01, 2010 11:11 am

Why the Schools Went Public
Samuel L. Blumenfeld


In the early 1800s, private schools were thriving. Then a small group of wealthy intellectuals decided education must be socialized. And in 40 years they had largely accomplished their goal. Here -- for the first time -- is the story of their campaign.

Why did Americans give up educational freedom for educational statism so early in their history? You will not find the answer in the standard histories, for the simple reason that the question was never asked. It has always been assumed by educational historians that whatever preceded public education had to be less desirable than, and therefore inferior to, what came after. Otherwise, why would Americans have adopted public education?

This is the mind-set that has prevented historians from telling Americans educational history objectively. They start from the premise that public education is an indisputable good, and they reinforce this basic assumption with a good deal of dogma and legend, often at the expense of accuracy. For example, Horace Mann is usually dubbed the "father of public education" by these historians. But public schools, or common schools as they were originally called, existed in New England for 200 years before Mann came on the scene, so he was clearly not the father of public education. If he was the "father" of anything, it was of American educational statism.

Therefore, anyone attempting to revise this history, as I did, eventually comes to the realization that he must start from the beginning. Other writers, such as E.G. West, Murray Rothbard, and David Tyack, have done pioneer work in revising the slanted history of public education. But their critiques have tended to deal with developments after public education was established. I did not find the answer to that primal question in their writings. As for the standard histories, they give the impression that Americans adopted public education because private education was woefully inadequate, chaotic, or elitist, incapable of satisfying the needs of the new democratic society.

Yet, the historical evidence indicates that prior to the introduction of compulsory public education, Americans were probably the most literate people in the world. Nor did the preponderance of private schools preclude the poor from getting an education. In some towns there were more charity and free schools, supported by private philanthropy and school funds, than there were poor pupils to go around; in Pennsylvania, the state paid the tuition of any child whose parents could not afford to send him to a private school.

BIBLICAL LITERACY

Despite the existence of slavery in the South, the United States, for its first 50 years, was a society as unregulated by government as has ever existed. For education, it meant complete freedom and diversity. There were no accrediting agencies, no regulatory boards, no teacher certification requirements. Parents had the freedom to choose whatever kinds of school or education they wanted for their children. There were private schools of every sort and size ­ church schools, academies that prepared students for the colleges, seminaries, dames' schools for primary education, charity schools for the poor, private tutors -- and common schools.

The common schools were the original public schools and were to be found in New England and contiguous areas to which New Englanders had migrated. They were first created in the very early days of the Puritan commonwealth in Massachusetts as a means of insuring the transference of the Calvinist Puritan religion from one generation to the next. The Reformation had replaced papal authority with Biblical authority, and the latter required a high degree of Biblical literacy. In addition, the Puritan leaders had been impressed with the public schools created by Luther and the German princes as a means of inculcating religious doctrine and maintaining social order in the Protestant states. Also, Harvard College had been founded in 1636, with the aid of a government grant, as a seminary for educating the commonwealth's future leaders, and it was found that a system of lower feeder schools was necessary to help find and develop local talent and to prepare such youngsters for higher studies at Harvard and future careers as magistrates and clergymen.

Thus the common schools of New England, supported by the local communities, came into existence. The Massachusetts law required the creation of common schools in the smaller towns plus grammar schools in the larger towns, where Latin and Greek were to be taught. Latin and Greek were required, as well as Hebrew in the colleges, because these were the original languages of the Bible and of theological literature. All of the schools were strictly local, however -- financed locally, and controlled by local committees who set their own standards, chose their own teachers, selected their own textbooks. There was no central authority dictating how the schools were to be run, just as there was no central authority dictating how the local church was to be run. Ministers were elected by their parishioners, and both schoolmasters and clergymen were paid by the towns. But the school laws did not preclude the creation of private schools by private individuals.

Thus, the Biblical commonwealth in the Massachusetts colony was a network of communities linked by a common Calvinist ideology, with a governor and representative legislature overseeing the whole, exercising a civil authority limited by the higher laws of God. The churches ran the towns, and church members ran the legislature. While the ideology was orthodox, the political form was quite democratic. The community conferred authority only on those it elected.

Was this a theocracy? Scholars have never quite been able to decide one way or another, for there was enough of a separation between the civil authority and the clergy to make the colony much less of a theocracy than it has gained a reputation for being. There was no religious hierarchy, and the governor was purely a civil figure. But one thing we do know is that, of all the English colonies, Massachusetts was the least tolerant of publicly expressed heretical teachings. Were it not for religious reasons, it is doubtful that the Massachusetts legislature would have enacted its school laws, for none of the other colonies, with the exception of Connecticut, enacted such laws. This did not mean that the people in the other colonies were less devout or had less religious content in their education. The other colonies, populated by a variety of sects, simply maintained a greater separation between church and civil authority.

PRIVATE SCHOOLS FLOURISH

The Biblical commonwealth did not last long. The growth of the colony, the development of trade, the influx of other religious sects, the increased general prosperity, and the emergence of religious liberalism tended to weaken the hold of the austere Puritan orthodoxy. Enforcement of the school laws grew lax, and private schools sprang up to teach the more practical commercial subjects. By 1720, for example, Boston had far more private schools than public ones, and by the close of the American Revolution, many towns had no common schools at all.

In drafting its new state constitution in 1780, however, the Massachusetts legislators decided to reinstate the old school laws, primarily to maintain the continuity of its educational institutions. John Adams framed the article that both confirmed the special legal status of Harvard and emphasized the commonwealth's continued interest in public education. The strongest support for the article came from the Harvard-Boston establishment, which wanted to maintain the link between government and school. Harvard had been created with the help of a government grant and had been the recipient of many such grants over the years. In addition, members of the government had been on the Harvard Board of Overseers since 1642. The new constitution maintained the continuity of that relationship.

Connecticut, which had modeled its colonial laws on those of Massachusetts, followed suit and maintained the continuity of its common schools. New Hampshire did similarly. In New York State, the legislature in 1795 appropriated a large sum of money for the purpose of encouraging and maintaining schools in its cities and towns. Many towns took advantage of this school fund and established common schools, but these were only partially financed by the state fund. The counties were required to raise matching funds, and tuition was also paid by parents. In addition, wherever state governments showed an interest in promoting schools, private schools were also eligible for subsidies.

At the start of the new nation, Boston was the only American city to have a public school system. But it was hardly a system in today's sense of the word. Primary education was still left to the private dames' schools, and literacy was a requisite for entering the public grammar school at the age of seven. There was, of course, no compulsory attendance law. The pride of the system was the elitist Latin School, which prepared students for Harvard. Most of the children who attended it came from the upper ranks of Boston society. Thus, the public school was not conceived in the post-Revolutionary period as a means of lifting the lowly masses from illiteracy. It was simply an institutional holdover from earlier days. At the same time, private schools were flourishing, and most parents preferred them to the public ones.

For the next 20 years, public and private schools coexisted in Massachusetts, with the more efficient private sector expanding slowly at the expense of the public sector. Outside of Boston, the growing middle and professional classes were abandoning the dilapidated public schools for the new private academies. Only in Boston did the public schools hold their own, and it was in Boston, in 1818, that the first move to expand the public sector at the expense of the private was made. This was a complete reversal of the general trend away from the public school. The promoters of the move wanted the city to establish a system of public primary schools and phase out the private dames' schools. There were too many delinquent children roaming the streets, they said, and too many poor parents who could not afford to send their children to the dames' schools, thus depriving them of the literacy necessary for entering the public grammar schools.

To find out if this were indeed the case, the school committee appointed a subcommittee to make a city-wide survey of the schooling situation. The survey, the first of its kind ever to be made in this country, revealed some very interesting facts. About 2,360 pupils attended the 8 public schools, but more than 4,000 attended the 150 or so private schools. The survey also revealed that 283 children between the ages of four and seven, and 243 children over seven, attended no school at all. In short, over 90 percent of the city's children attended school, despite the fact that there were no compulsory attendance laws and the primary schools were private. And it was obvious that even if primary education were made public, some parents would still keep their children at home, since there were already in existence eight charity primary schools for poor children. The committee thus recommended against establishing public primary schools, since the vast majority of parents were willing to pay for private instruction and the charity schools were available for those who could not afford to pay anything.

WHY GO PUBLIC?

But the promoters of the public primary schools waged a vigorous campaign in the press. The fact that over 90 percent of the children were in school was to them no cause for rejoicing. They focused on the several hundred who were not. What are those children doing? they asked. Who has charge of them? Where do they live? Why are they not in school? They warned that unless these children were rescued from neglect, they would surely become the criminals of tomorrow, and their cost to society would be far greater than the cost of public primary schools.

What is curious about this campaign is that the promoters never suggested that perhaps the city might subsidize the tuition of children whose parents could not afford to send them to the dames' schools, thereby saving the taxpayers the cost of an entire public primary system. What they insisted on was an expansion of the public school system to include the primary grades, and they would not settle for anything less. Their persistence paid off, and primary education was finally made public. Three of the campaign's most active promoters, in fact, were appointed members of the new primary school committee.

Who were the promoters of this campaign? Why did they wage it with such fervor and determination? And why did they not seek a solution to the problem through private philanthropy or public subsidy, solutions far less costly to the taxpayer? At a time when the public, through its market choices, clearly showed that it favored the private approach to education, why did the promoters insist on an expansion of the public system? I found out the answers to all of those questions, but only after an enormous amount of digging. These questions, of course, had never been raised by previous historians, because to them the expansion of public education was a natural progressive march to democratic equality, as self-obvious as a parade up Fifth Avenue. Their question is usually, Why did it take Americans so long to adopt public education? not, Why did Americans give up educational freedom so early in their history?

Who were the promoters of the Boston campaign for public primary schools? The names meant nothing to me, and I had to become a historical detective, a tracer of obscure biographical data, before there emerged an interesting pattern that revealed not only a fascinating network of people in action from about 1805 to 1850 but also the ideas that motivated them. It took me a full year to get a handle on all of this, mainly because nothing in my previous reading or education had prepared me for what I was to uncover. Now, after the fact, it doesn't seem quite so earthshaking, but it has so completely changed my view of American and world history that I find it very difficult now to read the standard historical texts without becoming upset. The distortion in these texts is so great that it is not really a matter of simply revising history to correct it, but of actually telling it for the first time.

MAN AND GOD

The first 50 years of American history are generally passed over lightly by scholars on their way from the Revolution to the Civil War. We know some general facts about the period: the framing of the Constitution, the Louisiana Purchase, the War of 1812, the Battle of New Orleans, the Jacksonian era. But we are seldom made aware of the incredible intellectual and philosophical changes that were taking place in that transition period from pre-industrial to industrial society. The emphasis in the history books is always on political and military events interlaced with material progress: the invention of the steamboat, the development of the railroads, the invention of the cotton gin.

But what also took place during that period was an intellectual event of great importance -- probably the most important in American history: the takeover of Harvard by the Unitarians in 1805 and the expulsion of the Calvinists. That takeover made Harvard not only the citadel of religious and moral liberalism but also the citadel of anti-Calvinism. It took me months to understand the significance of all this because it required a detailed study of Calvinism and the rise of the Unitarian heresy in the heart of the Puritan commonwealth. But when I did, the intellectual history of America suddenly began to make much more sense, for no event has had a greater long-range influence on American intellectual, cultural, and political life than this one.

The issues at stake were fundamental: the nature of God and the nature of man. The liberals, brought up in the moral, benevolent atmosphere of a free, prosperous, ever-expanding society, could no longer accept the Calvinist worldview, which placed the Bible at the center of spiritual and moral understanding. The liberals found the Calvinist doctrines of innate depravity, predestination, election, and reprobation particularly repugnant. Calvin's was a God-centered worldview in which a man's life is determined by his personal relationship to an all-powerful God who had expressed his will in the Old and New Testaments. The Ten Commandments were the essence of God's law. They provided protection to life and property and codified commitment to God and family. They were the restraints that would save men from becoming the victims of their own innate depravity.

The Unitarians rejected all of this. They could not believe in the existence of an unfair, unjust God who elects a few and rejects others, a God who favors some and condemns the rest. Calvin was the first to admit that these doctrines seem unjust and repugnant, but he answered that God had placed a limit on what man is permitted to know and that man therefore has no choice but to accept God's will as revealed in the Scripture and by the cold facts of life. Those facts include the existence of evil, the sufferings of the innocent, the triumph of tyrants, the general difficulties of the human condition in a world ruled by an omnipotent God who, despite all of this, is still a benevolent God because he created man to begin with.

The Unitarians accepted the notion that God created man, but they also insisted that man was given the freedom to make of his life whatever he can. It is man himself who can decide, through his life on earth, whether he goes to heaven or hell. He is not innately depraved. He is, in fact, rational and perfectible. As for the existence of evil, they believed that it is caused by ignorance, poverty, social injustice, and other environmental and social factors. Education, the Unitarians decided, is the only way to solve the problem of evil. Education will eliminate ignorance, which will eliminate poverty, which will eliminate social injustice, which will eliminate crime. Moral progress is as attainable as material progress once the principles of improvement are discovered.

SECULAR SALVATION


It was therefore only natural that the Unitarians would shift their practice of religion from the worship of a harmless benevolent God of limited powers to the creation of institutions on earth to improve the character of man. The one institution that the Unitarians decided could be used to carry out this formidable task was the public school. Their first organized effort was the campaign in 1818 to create primary public schools in Boston.

Why only public schools and not private or charity schools? Because private schools were run and controlled by individuals who might have entirely different views concerning the nature of man. Besides, private owners were forced by economic reality to concentrate on teaching skills rather than forming the character. As for the church schools, they were too sectarian, and the charity schools were usually run by Calvinists. Only the public schools, controlled in Boston by the affluent Unitarian establishment, could become that secular instrument of salvation.

But why did the first organized effort take place in 1818? Because, at around that time, a man in Scotland had proudly broadcast to the civilized world that he had discovered the basic principle of moral improvement. His name was Robert Owen, and we know of him today as the father of socialism. Owen was a self-made manufacturer who became a social messiah when he "discovered" what he considered to be the basic truth about human character: that a man's character is made for him by society through upbringing, education, and environment -- not by himself, as the religionists taught. Children in a cannibal society grow up to be adult cannibals. Children in a selfish, competitive society grow up to be selfish and competitive. No one is innately depraved or evil. An infant is a glob of plastic that can be molded to have whatever character society wishes him to have.

Owen started publishing his ideas in 1813 and, to prove that he was right, in 1816 established his famous Institution for the Formation of Character at New Lanark. Through a secular, scientific curriculum coupled with the notion that each pupil must strive to make his fellow pupils happy, Owen hoped to turn out little rational cooperative human beings, devoid of selfishness, superstition, and all of the other traits found in capitalist man.

All of these ideas were music to the ears of the Boston Unitarians, who wanted confirmation that man is indeed perfectible through the process of education. But Owen had stressed that the earlier you start training the child the better chance you have to mold his character, which is why the Unitarians launched their campaign to create public primary schools. And this was only the first step, for in 1816 Owen had published an essay outlining a plan for a national system of education whereby the character of a whole nation could be molded to the good of all. He wrote in A New View of Society:

"At present, there are not any individuals in the kingdom who have been trained to instruct the rising generation, as it is for the interest and happiness of all that it should be instructed. The training of those who are to form the future man becomes a consideration of the utmost magnitude; for, on due reflection, it will appear that instruction to the young must be, of necessity, the only foundation upon which the superstructure of society can be raised. Let this instruction continue to be left, as heretofore, to chance, and often to the most inefficient members of the community, and society must still experience the endless miseries which arise from such weak and puerile conduct. On the contrary, let the instruction of the young be well devised and well executed, and no subsequent proceedings in the state can be materially injurious. For it may truly be said to be a wonder-working power; one that merits the deepest attention of the legislature; with ease it may be used to train man into a demon of mischief to himself and all around him, or into an agent of unlimited benevolence."

Thus, socialism began as an educational movement to reform the character of man into "future man" -- today we call it Soviet man. Leaving education "to chance" meant leaving it private, and that is why in 1818 the Unitarians insisted on creating public primary schools rather than subsidizing pupils to attend private ones. It was also the beginning of the organized movement that was to culminate in the creation of our compulsory public educational system.

SOCIALIZED EDUCATION

From the very beginning, the Unitarians and socialists were the prime movers and leaders of this long-range sustained effort. Between 1823 and 1825, James G. Carter, a Harvard Unitarian, published a series of essays deploring the general trend away from the common schools and advocating the expansion of public education and the creation of state-supported teachers' seminaries. Owen had stressed the need for such seminaries and in his book called them "the most powerful instrument for good that has ever yet been placed in the hands of man." The Harvard-Unitarian elite gave Carter's proposals their strongest endorsement and widest circulation.

In 1825, Robert Owen came to America to establish his communist colony at New Harmony, Indiana. The experiment received a great deal of newspaper publicity and attracted a large number of followers. It was called "an experiment in social reform through cooperation and rational education." But in less than two years it failed. The problem, Owen decided, was that people raised and educated under the old system were incapable of adapting themselves to the communist way of life no matter how much they professed to believe in it. Therefore, the Owenites decided that rational education would have to precede the creation of a socialist society, and they subsequently launched a strong campaign to promote a national system of education.

Owen's son, Robert Dale Owen, and Frances Wright set up headquarters in New York, helped organize the Working-men's Party as a front for Owenite ideas, published a radical weekly paper called the Free Enquirer, and lectured widely on socialism and national education. Their antireligious views turned so many people away from Owenism, however, that they were forced to adopt covert techniques to further their ends. One of the men attracted to their cause was Orestes Brownson, a writer and editor, whose remarkable religious odyssey took him from Calvinism to Universalism to Unitarianism and finally to Catholicism.

Years later, describing his short experience with the Owenites, Brownson wrote:

"But the more immediate work was to get our system of schools adopted. To this end it was proposed to organize the whole Union secretly, very much on the Carbonari of Europe, of whom at that time I knew nothing. The members of this secret society were to avail themselves of all the means in their power, each in his own locality, to form public opinion in favor of education by the state at the public expense, and to get such men elected to the legislatures as would be likely to favor our purposes. How far the secret organizations extended, I do not know; but I do know that a considerable portion of the State of New York was organized, for I was myself one of the agents for organizing it."

So now we know that as early as 1829, the socialists had adopted covert techniques to further their ends in the United States, techniques that they continued to use for decades.

It was also in 1829 that Josiah Holbrook launched the Lyceum movement to organize the educators of America into a powerfully lobby for public education. While I have not as yet found absolute evidence that Holbrook was a covert Owenite, circumstantial evidence convinces me that he was. And if the socialists decided to further their cause by working through the instrument of public education, we can then understand why the system has had such a pro-socialist bias for as long as any of us can remember. Indeed, public education was to become the socialists' primary instrument for promoting socialism.

UNLIMITED GOOD

In promoting socialism one also promoted the State, for the secular State was to be the primary political instrument for exercising man's rational power. When Frances Wright, the Owenite feminist, lectured in the United States for a national system of education, she left no doubt that the State was to be the ultimate beneficiary of such a system. She wrote in 1829 in the Free Enquirer:

"That one measure, by which alone childhood may find sure protection; by which alone youth may be made wise, industrious, moral, and happy; by which alone the citizens of this land may be made, in very deed, free and equal. That measure -- you know it. It is national, rational, republican education; free for all at the expense of all; conducted under the guardianship of the state, at the expense of the state, for the honor, the happiness, the virtue, the salvation of the state."

But while Josiah Holbrook, with active help from the Unitarians, was organizing the educators through the Lyceum movement, and the Owenites were agitating for a national system of education, the American people were going in the opposite direction. The free market favored private education, and new private academies were springing up all over the country, particularly in Massachusetts, where the town-supported common schools were being abandoned by the middle class (see "For Further Information . . .")

Thus, had free-market forces been permitted to operate in the educational field without ideological opposition, the common schools would have either disappeared or been reduced to their most rudimentary function as dispensers of free elementary education to a dwindling constituency. In the long run, it would have been more economical for the towns to pay for the tuition of poor children to attend private schools than for the towns to maintain free schools. So the problem was never one of economics; it was, from the very beginning, philosophical.

If both the socialists and the Unitarians embraced educational statism as the future way to human moral progress, it was for two reasons: first, they rejected the Biblical, Calvinist view of man; and second, they rejected the Biblical view of history. Man as sinful and depraved was replaced by man as rational, benevolent, innately good, and perfectible. But the American form of limited government with its elaborate checks and balances had been created on the basis of the Calvinist distrust of human nature. The Calvinists didn't believe that power corrupts man, but that man corrupts power. Man is a sinner by nature and therefore cannot be trusted with power. Only a true fear of God, they believed, can hold a sinful man in check.

As the orthodox faith waned in the 19th century and faith in rational man grew, Western culture began to accept a reverse philosophy of human nature. To explain why man does the evil things he does, they turned from theology to psychology. The first scientific attempt to explain the origin of criminal behavior was phrenology, and its teachings had considerable impact on the thinking of many 19th-century educators, including Horace Mann.

As for the Biblical view of history, the Romantic movement projected a new heroic image of man as conqueror and innovator, and mankind was viewed in a universal sense as one big progressive family. Thus was born the myth of moral progress: the idea that man is always getting morally better and better.

The prime modern promoter of this idea was the German philosopher Georg Friedrich Hegel (1770-1831), who formulated the dialectical process of human moral progress, a process liberated from the strictures of the Old and New Testaments. He replaced the objectively real God of the Bible with a subjective pantheism in which man is revealed as the highest manifestation of God in the universe. Rational, heroic, perfectible man was thus elevated to godlike status, and his secular state was expected to dispense a justice and equality not to be found in the Scriptures. Liberated, unrestrained rational man would create, not unlimited evil as the Calvinists believed, but unlimited good.

FROM HEGEL TO MANN

It was only natural, therefore, that the Harvard-Unitarian elite would look toward Prussia for their statist models. And they found exactly what they were looking for in the Prussian state system of compulsory education, with its truant officers, graded classes, and uniform curriculum. That system had been set up in 1819, and Robert Owen claims in his autobiography that the Prussian system was built on his ideas. Of course, Luther had advocated public schools at the time of the Reformation. But the Prussian system was a model of centralized control, and it had the one feature that Owen considered indispensable for a successful state system: state training schools for teachers. It was acknowledged by the Prussians that you really cannot control education until you control the teachers and their indoctrination. In other words, teachers were to be the front-line troops for statism.

Members of the Harvard-Unitarian elite had acquired a taste for German education while studying in Germany, but Americans had no interest in adopting such a system for themselves. In 1833, however, a French professor of philosophy, Victor Cousin, published a lengthy report on the Prussian system for his own government, which was subsequently translated into English and published in the United States. It was exactly what the public school movement needed, and it was distributed among American educators, who began to arrive at a consensus that the Prussian system was the way to go.

The fact that Cousin had written the report added to its prestige, for Cousin was the main transmission belt of Hegelianism to the Harvard elite. His series of lectures on Hegel's history of philosophy was widely read among the Harvard Unitarians, many of whom became Transcendentalists.

Thus, by the time Horace Mann entered the scene in 1837 as the first secretary of the newly created Massachusetts Board of Education, the groundwork had been thoroughly done by the Owenites, Unitarians, and Hegelians, Mann a talented lawyer-legislator, was chosen by the Harvard-Unitarian elite to bring educational statism to Massachusetts because he had demonstrated that when it came to legislation he could give the liberals whatever they wanted. They had enormous confidence in him, and he never disappointed them.

If any single person can claim credit for changing America's social, academic, and ultimately political direction from a libertarian to a statist one, the credit must go to Horace Mann, for it was Mann who was able to overcome the considerable opposition to statism, while others could not. The key to his success was in his peculiar sense of mission, combined with his practical political experience as a legislator and the strong financial, cultural, and social backing of the Harvard-Unitarian elite.

He hated Calvinism with a passion and fought Calvinist opposition with a ferocity that disturbed some, but delighted most, of his Unitarian backers. But he succeeded mainly because he knew how to divide the opposition. By the mid-1830s, even some Trinitarian Protestants were being swayed by German religious liberalism. Also, Protestant leaders like Calvin Stowe and Lyman Beecher, who were based in Ohio, saw in the Prussian educational system a model they could use in their own efforts to maintain the Protestant character of American culture in the face of massive Catholic immigration.

In any case, the backbone of the opposition to educational statism was made up primarily of orthodox Calvinists who feared the long-range antireligious effects of secular public education and favored the decentralized common-school system as it existed before the Board of Education came into being. One of them, Edward Newton, summed it up in these words in the Christian Witness in 1844: "We do not need this central, all-absorbing power; it is anti-republican in all its bearings, well-adapted perhaps, to Prussia, and other European despotisms not wanted here."

STATISM ENTRENCHED

Despite considerable and continued opposition, all attempts to stop the growth of educational statism failed. Thus, from its very inception educational statism was the prime promoter of statism itself in America. To Mann, the symbol of the triumph of statism was the creation of the first state normal school. The normal school was the state-financed and -controlled teachers' college. No sooner had Mann been appointed secretary of the Board of Education by Gov. Edward Everett than he got to work setting up the first normal school in Lexington. It was done through the financial help of a prominent Unitarian industrialist, whose funds were matched by the state legislature. It was established in 1838 as an experiment. Opposition to the idea of state-controlled teacher training remained strong, until 1845 when the opposition was finally overcome.

In March 1845, the Massachusetts legislature voted to appropriate $5,000 in matching funds to the $5,000 raised by Mann's Harvard-Unitarian friends to build two additional normal schools. In describing the dedication ceremony at one of the schools, Mann wrote this in the Common Journal (Oct. 1, 1846):

"What constituted the crowning circumstance of the whole was, that the Legislature, in making the grant, changed the title or designation of the schools. In all previous reports, laws, and resolves, they had been called 'Normal Schools.' But by the resolves for the erection of the new houses, it was provided that these schools should thereafter be known and designated as State Normal Schools, -- the State thus giving to them a paternal name, as the sign of adoption, and the pledge of its affection."

To Mann, who believed the normal school to be "a new instrumentality in the advancement of the race," the linking of State power to teacher education was indeed a crowning circumstance, creating what James G. Carter had described in 1825 as a powerful "engine to sway the public sentiment, the public morals, and the public religion, more powerful than any other in the possession of government." Carter was perfectly right, for once the philosophy of statism is firmly entrenched in a nation's teachers' colleges, that philosophy will very soon permeate every other aspect of society.

The simple truth that experience has taught us is that the most potent and significant expression of statism is a State educational system. Without it, statism is impossible. With it, the State can, and has, become everything.

Originally copyrighted 1979 by the Reason Foundation, Box 40105, Santa Barbara, CA 93103.

_________________
“ God sal sy volk weer vry maak, maar hoe en wanneer, weet ek nie. Die Heer ken sy tyd.”
Paul Kruger
Oppergeus
Oppergeus
Admin
Admin

Aantal berichten : 124
Points : 5463
Reputation : 0
Registration date : 22-12-08

https://schooiers.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Geef varkens de ruimte Hegeliaans Materialisme

Bericht  Oppergeus do jul 01, 2010 9:50 am

Hoogst interessant exKetter.

Geen schakels kunnen plaatsen, werd geimplementeerd door actieforum.com, niet door mezelf. Als je een account neemt kan je links enzo plaatsen, maar moet je uitkijken dat je niet uitgelogd bent, als je eenmaal op verzenden duwt.

Betreft inhoudelijk commentaar:
Atheisme is wat priester studenten in Rooms Katholieke Theologie leren. Die met sofistische argumenten het atheisme als edeler neerstellen als hetgeen waar de mensen in de parochie een eventueel toekomstige priester voor zouden betalen. Dus ik voel mij zeer vereerd mijn bagage in te zetten om enigzins de verschillen tussen atheistische mainstream leerstellingen gedoceerd door de Nederlandse universiteiten en "alternatieve" media te stellen tegenover het door universiteiten gewelddadig gecensureerde gezonde verstand vanuit de ervaringen van de Hebreeen in het oude Testament te stellen. De legende van de nuchtere Hollander.

http://nl.wikipedia.org/wiki/De_relatie_tussen_Friedrich_Nietzsche_en_Max_Stirner
De Enige en zijn Eigendom (Der Einzige und sein Eigentum, 1845)
Geschichte des Materialismus (1866)
Bezits argumenten die we natuurlijk sterk terug vinden in de werken van Karl Marx en Max Weber, de oprichter van de universitaire discipline Sociologie, waar ondermeer de papist Pim Fortuyn een Professor in was. Bekende wetenschappelijke Sociologische uitspraak van die gast: Islam is een 8... religie.
Wie is hier 8...?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Max_Weber_%28socioloog%29
De meeste intellectuelen uit die hoek zijn anti-calvinisten. In de Middel eeuwen bestond er namelijk geen middenstand, maar in het Socialisme ook niet. De vrijheid van de Calvinist geeft hem enige macht, ziet de Amerikaanse Grondwet, een Calvistisch document, waarbij het dragen van vuurwapens invasies zoals van Napoleon en Hitler ontmoedigen.

Mijn bron voor de realiteit van anti-Calvinisme als onderzocht en veelvoorkomend fenomeen in het onderwijs is dit artikel van Blumenfeld;
http://www.familycenteredlearning.org/blumenfeld.htm
Misschien dat ik het nog eens ga vertalen.
Anti-calvinisme was me eerder al opgevallen in bepaalde esoterische literatuur/lectuur, maar door het artikel van Blumenfeld begreep ik dat Sociologie en de Materialistische stroming in de Filosofie gebaseerd zijn op anti-calvistisch onderzoek.

Van Nietsche heb ik enkel "Aldus sprak Zaratustra" gelezen. Ik ben wat bekend met autobiografische elementen van de man, maar ook zijn uitermate populariteit bij het moderne Satanisme is mij bekend. Hij stierf aan Syfillis. Een van de uitspraken van Nietsche die op de Nederlandse Universiteiten wordt gedoceerd, is "God is Dood". Nietsche's literaire overlevering is ook een van de inspiraties geweest voor de rassenleer van de Nazi's. Vooralsnog beschouw ik de rassenleer van de Nazi's als een dekmantel voor een andere agenda als door Hitler en de historici wordt neergelegd: De moord op 6 Miljoen Joden en andere dissidenten is ook te bezien als 100% inquisitie gefinancierd door het Vatikaan. Zoals de stapels bankbiljetten, die Hitler kreeg van Kardinaal Pacelli, om de NSDAP te financieren. Inquisitie van mensen die de Hebreeuwse taal beheersen, de Sjabbat onderhouden, om de Zondags wetten in Nederland voor de Paus, met minder protesten te laten doorgaan. Het bombardement op Dresden is een andere zijde van de inquisitie. Dus Fascisme is neergezet als de These, Geallieerden als de anti-these, Neurenberg als de synthese. Om Fascisme als These aannemelijk te maken, was het een anti-these tegen Communisme, wat geloofwaardig werd door de Russische Revolutie in 1917. Maar pleegde Hitler werkelijk zelfmoord, of was het onherkenbare lijk in die bak benzine van iemand anders. Okee, Hitler, Mengele, gaan vrij uit, Himmler had zogezegd zelfmoord gepleegt, Goebbels ook, maar de Vatican Ratlines en Operation Paperclip zijn 2 bekende ontsnapping operaties van de medeplichtigen aan hetgeen de Neurenberg processen voor gehouden zouden zijn, anders dan een propaganda show voor het internationale publiek.

Open Commentaren - Pagina 1 Bookcovervaticanratline
Vatican Ratline
Veel informatie achter deze link.
Open Commentaren - Pagina 1 Paperclip
Operation paperclip.
Een 2e vluchtweg operatie voor nazi's.
Germaanse ridder orde.
De website van Mauri bevat enkele interviews, die veel informatie geven, want ze was als kinderprostituee werkzaam onder betreffende nucleaire onderzoekers. Ze verteld dat de groep die met de Vatikaanse Rattenlijn kwamen meer boeven types waren, Operatie Paperclip waren meer burgers. Ze kwam dr. Mengele tegen, wat tamelijk aannemelijk is, want Mengele deed veel onderzoek met kinderen in Auswitch. Ook de tijdsperiode is juist.
Initially the American focus was on rocket technology, specifically understanding the V2 rockets that had spearheaded the technological advances made by the Nazi regime. The Joint Intelligence Objectives Agency quickly set about creating a system for bringing these gifted technicians to the US, codenamed Operation Overcast. CIA spies began to compile a black list of key scientists they needed to interrogate, starting with the father of the V2, Wernher von Braun. With the Russians within touching distance of his rocket lab in Peenemünde, Von Braun, fearing persecution in Siberian PoW camps, handed his legacy to the advancing Americans. Von Braun would go on to become a central figure in the space race, helping the US defeat Moscow and conquer the moon before their Soviet rivals.

As the Cold War "deepened", Operation Overcast became Operation Paperclip when it was finally given official approval by Truman in 1946. Paperclip was a systematic programme to recruit any scientists and technicians that might be of use to the US. But not all of the ex-Nazis would be as welcome in the land of the free as Von Braun. Men like Walter Schreiber, who had authorised experiments on holocaust victims, were chased out of the country in the 50s as the press began to expose the nastier side of the relocation programme. Undoubtedly, Operation Paperclip was a success in terms of the military advances, code-breaking achievements and general scientific excellence the 1,600 men and women who were recruited went on to contribute.
De wetten die in Nederland ingesteld zijn, staan hier sinds de inval van Napoleon.
Een katholieke bron vertelde mij, dat Jan Roothaan de Nederlandse grondwet gesaboteerd zou hebben. Ik lees op wikipedia dat het Vatikaan een zalig verklaring van Jan Roothaan overweegt, dus waarschijnlijk is het Vatikaan nog steeds erg blij met wat die dan ook voor de Contra Reformatie gedaan heeft mogen hebben.
Meer informatie heb ik nu niet. Roothaan's leiderschap als Zwarte Paus zag ik vernoemt in de Biografie van Jan de Smet SJ, een Belg die een bekende was van Albert Pike. De sabotage op de Republiek van de Verenigde Provincieen werd zeer succesvol, gedurende de ban die de Paus had gelegd op de Compagnie van Loyola, van 1773 tot aan 1814. In 1815 was de slag bij Waterloo, waarbij Waterloo veroverd was door de Nederlanders, tot aan de Belgische Opstand in 1830. Napoleon werd ondersteunt door de Nederlandse Patriotten Factie, die door de ban van de Paus niet beschouwt werden als Papisten, waarbij Deisme en Atheisme een belangrijke plaats innamen ook in de Franse Revolutie 1789. Alle Franse Aristocratie werd onthoofd door de Franse Revolutie, Duitse Aristocratie is uitgeschakeld sedert de opkomst van Adolf Hitler. Gezien de inside informatie over pedofilie en de experimenten met Mind Control, is er volgens mij een overzichtelijke oorlogsvoering bezig door de afgelopen eeuwen heen. Propaganda, informatie sabotage, een Minister President van Nederland die de Katholieke Zondag op gewelddadige wijze verordend voor de Paus, maar door de pers een Calvinist wordt genoemt. Gereformeerd van het werkelijke Calvinisme zeker. Net als Anton Mussert, Ausweis bitte!

De leugens in de politiek zijn zo absurd, dat men het de politici al bijna niet meer kwalijk kan nemen. Slechts eenieder die het gelooft. Ik volg het niet zo, de leugens zijn mij te duidelijk, die lieden dienen in de kraag gevat. Zo zag ik een kort stukje van een toespraak van Wilde Geert (PVV-gelijkheid broederschap), waarbij hij Nederlandse taal doceren aan immigranten verplicht wilde stellen. Vooralsnog heeft een immigrant die de taal niet beheerst, meer motivatie een land te zoeken waar die de taal wel beheerst, dan hier te verblijven. Wilders doet het tegendeel van wat ie belooft. Als Barry Davis CHANGE zegt, dan zal er wel niets veranderen. Maar volgens de propaganda pulp, kwam 75% van de Nederlanders opdagen om te stemmen op lieden, die het tegendeel gaan doen, als waar ze riant voor betaald worden. Hoogverraad is het motto van de kamerleden, want daar worden ze op geselecteerd. Een links politicus wil de armen armer maken en de rijker rijker, want dat is in wezen wat Socialisme is, een hele kleine groep machthebbers die alle belasting centen opstrijken.

Ziet een Anarchist het verschil tussen het Plakkaat van Verlatinge en de argumenten voor een Bataafse Republiek?
Volgens mij is het Anarchisme dogmatisch, dus bevat het geen reele waarheid. Elke anarchist heeft een andere utopie. Utopie is ook een drijfveer van Communisme. Er valt weinig links te wezen, want de beschermheilige van de politici is Sir Thomas More, dus een politicus is altijd per definitie links, ook Geert Wilders en Marc Rutten. Tenzij die anti-papist is natuurlijk, maar ik heb zelf nog nooit antipapisme waargenomen bij de pelgrims naar Sir Thomas More. Alberto Rivera verteld dat Karl Marx zo Katholiek was, als bekeerde Jood, dat ie zelfs vrijstelling kreeg de Bijbel te lezen als inspiratie voor Kapitaalmiddelen, kapitaalgoederen, produktiemiddelen, de gehele monetaire definitie doctrines, die ontwikkeld zijn vanuit anti-calvinisme. Contra Reformatie, waarbij al het "isme" leidt tot een Reductie. Katholicisme valt op als sektarisme door intellectueel atheisme, wat Luciferisch is. In wezen is al het Katholicisme Luciferisme, want Luciferisme onderscheidt zich door niet alle geboden te overtreden, maar slechts 1 van de tien geboden, om dan alsnog vervloekt te worden zoals de Bijbel leert. Zoals Zon-dag houden inplaats van Sjabbat. Lucifersme maakt wel vaker gebruik van de kennis uit de Bijbel om argumenten te plaatsen. Socialisme etymologisch beschouwt is Sociaal wezen waarbij de Naastenliefde vervangen wordt door een intellectueel begrip, dat intelligent klinkt ter verleiding.

http://plato.stanford.edu/entries/ludwig-feuerbach/
Ludwig Feuerbach, along with Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, and Nietzsche, must be counted among those philosophical outsiders who rebelled against the academic philosophy of the 19th century and thought of themselves as reformers and prophets of a new culture.
Ik zal nu even kijken wat Anarchiel er over schrijft...
Het middel wordt de baas over de reden van zijn ontstaan. Het middel wordt losgetrokken van zijn oorspronkelijke doel, het wordt een macht buiten de mens zelf. Het verbreekt de ketenen van het wereldse verstand, en wordt een heilige doel, buiten de mens.
Dat is volgens mij consistent met wat ik eerder al beweerde. Een volk wordt volledig berooft van haar invloed over de omgeving, doordat alle middelen door hun definites binnen een administratief systeem worden geregeerd, niet door de mensen. Mensen worden dan afhankelijke dienaren van dit administratief systeem.

http://anarchiel.com/stortplaats/toon/feuerbachiaanse_vervreemding_het_middel_als_doel
Die vervreemding is volgens mij erg goed zichtbaar overal. Ik kan me niet helemaal vinden in de definitie voor geld, want ik betwijfel of geld een ruil middel is. Van de zilvervloot door Piet Hein veroverd, werd Den Bosch ingenomen, geld is een militair middel. Papiergeld vervolgens een middel ter registratie van ruilmiddelen, om er belasting op te kunnen heffen.

Open Commentaren - Pagina 1 Dezilvervloot
Vervreemding is een belangrijk verschijnsel, dat volgens mij en aangehaalde bronnen in dit commentaar hoofdzakelijk geinitieerd wordt door het onderwijs. Onjuistheden in de Biologie geven vervreemding met de natuur, onjuistheden binnen Sociologie, Psychologie, Maatschappijleer, geheime agenda's van Filosofie, geven vervreemding van de menselijke natuur enzomeer. Als anti-calvisme een uitgangspunt is voor Sociologie en meer doctrines vanuit de Materialistische Filosofie, die tot doel heeft efficienter belasting te kunnen heffen door alle natuur kapitaalmiddelen te noemen, dan wordt de vervreemding veroorzaakt door Contra Reformatie. Dit anders benoemen als de realiteit, veroorzaakt logischerwijze vervreemding, maar heeft ook logischerwijze een bewuste sabotage als doel, niet perongeluk fout geconcludeerd of geobserveerd. Vervreemde mensen zijn gemakkelijker als slaaf te gebruiken, dan mensen die onvervreemd de ervaringen van realiteit toelaten in hun bewustzijn. De handtekening van de dronken zeeman, als tie wordt aangemonsterd, de plichten van het heroine hoertje. Drugs spelen historisch vaak een belangrijke rol in strategische slavernij. Waar komt het trappisten bier vandaan. Drugs, ook wel onterecht medicijnen genoemt door psychiaters, worden vrijwillig geslikt dankzij de militair ondersteunde retorica. Sofisme is al ouder dan Socrates.

http://anarchiel.com/stortplaats/toon/ik_heb_mijn_zaak_op_niets_gesteld
Max Stirner, interessant om te bezien in de omgeving van diens tijdgenoten. Het vertaalde artikel begint wel al fout, doordat het "goede" als eerste deugd wordt genoemt. Dat is natuurlijk niet zo, want goed is relatief. Kat eet muis, goed voor de kat zijn gezondheid, maar destrateus voor de gezondheid van de muis. "Goed" loskoppelen van een context is onmogelijk, maar zo iemand noemt men filosoof. Het is een kwakzelver, net als de politici, de rechters en advocaten, de sociologen, psychiaters, bijna de gehele wetenschappelijke clique van anti-calvinistische schaduw politiek, die nog niet geblackmailed of omgekocht is. Ik kende een natuurkundige, die overleed aan een hartaanval lang voordat ie 40 jaren oud was. Ik zag de patent corruptie, de monopolistische energie corruptie, de aflaten die men "geld" noemt. En het bijgeloof van te veel Nederlanders, tot verderf!

http://anarchiel.com/stortplaats/toon/christelijke_sofisterij_gods_wegen_zijn_ondoorgrondelijk
Een theologisch krakkemikkig artikeltje. Charmant desalnietemin. "Goed" wordt weer als een ongerelateerd begrip neergezet, zelfs taalkundig heeft "goed" een eigenschap een een relatieve situatie te beschrijven. Ander voorbeeld: Elitaire biljonair foltert sexslaaf. Goed voor de biljonair, maar slecht voor de sexslaaf. Bedrijf loost afval in de Schelde. Goed en vooral voordelig voor het bedrijf, maar destrateus voor de mensen die rondom de Schelde wonen. God is bovendien erg slecht voor zondaars, zelfs zijn eigen Zoon laat ie kruisigen, wat een klootzak. En waarom Lucifer en Satan? Waarom werd Job berooft, zijn kinderen dood, met de builenpest? Waarom werd in Desheerehemelsnaam Adam plotseling het Paradijs uitgeworpen? Waarom de Diaspora, waarom de onthoofding van Johannes de Doper? Neen, iemand die meent dat goed een zelfstandig naamwoord is, heeft waarlijk geen vrees des Here.

Als God ondoorgrondelijk is, weten we niet of dat hij almachtig is.
Diagnose: Auteur heeft geen Bijbelkennis. Wel kennis van papisme.
Een artikel over Katholicisme... door een Katholiek.
« Kardinaal Nitardi (Eberhard Nidhard S.J., kardinaal in 1675 (÷ 1681) zestien jaar lang biechtvader van koningin Maria Anna van Oostenrijk , echtgenote van Philips IV , en Grootinquisiteur, was tot 1669 volledig benomen door de politiek en het bestuur van Spanje) zegde in vertrouwen aan een intieme vriend, sprekend over de jezuïeten : «het zijn allemaal heiligen, behalve de politici onder hen, dat zijn allemaal atheïsten». Hij kon het weten.
Atheistische Zwartrokken die politicus zijn, hoe zal de verduisterde 19de eeuwse anti-calvinist zo een verslaan?

Epicurus – Griekse Filosoof (ca. 341-270 v.Chr.)
De Psalmist beschrijft niets van de zaken die door Feuerbach en Epicurus beweert worden.
https://schooiers.actieforum.com/nederlands-f1/het-boeck-der-psalmen-t47.htm

http://anarchiel.com/stortplaats/toon/dialectische_genesis_autoriteit_en_revolutie
Sadisme peprojecteerd op het goddelijk wezen.
De zonde van Adam toegeschreven aan een God, naadloos verbonden met de menselijke schepping: De staat.
Ook Geert Wilders nog wat gepromoot:
Hetzelfde geldt bij de thema veiligheid, zonder vrijheid ben je niet veilig.
Hoe veilig is een varken, een koe, om het even welk dier. Nooit en altijd, want de kooi en voedsel zekerheid hebben behalve een slacht functie, ook een functie het kapitaalmiddel te beschermen. De scheppings definities van Feuerbach en tijdgenoten komt mij nog schrikwekkender over dan sadisme, want sadisten kan men tenminste nog bestraffen of opsluiten.

Als je niet vrij bent, dan ben je niet veilig voor de wil van een ander.

Vrij is net als goed, een betrekkelijk woord. Als dieren niet in kooien zouden zitten, maar je wilt een schapenboutje, dan moet je gaan jagen. De slavernij van der dieren, veroorzaakt een zekere vrijheid voor mensen. De vrijheid tot doden. Om te eten. Vrije dieren kunnen, net als mensen, redelijk snel in voedsel problemen komen. Op dat moment worden die vrije dieren, of vrije mensen, minder veilig voor de wil van de ander, de slaven van het systeem. Hoe veilig zijn slaven voor de wil van hun meester, die hen beschermt tegen aanvallen van vrije mensen en andere slavenhouders? Vrijheid zonder relatie bestaat niet, want gebondenheid aan het een, veroorzaakt vrijheid op een ander gebied. Vrijheid van of voor wat?
Of je moet opeens geloven in evolutie, maar dan kan je net zo goed de Bijbel weggooien.
De succesvolle agitatie tussen "Darwinisme" en "Creationisme" blijkt zelfs bij Atheisten door te dringen clown
Ik begrijp echt niet hoe The Origen of Species, door Charles Darwin, de Bijbel tegen zou spreken. Scheppen van een levende of een dode God is de theologische differentie hier. Helaas is de militaire achtergrond van de bedoelde agitatie, sneller dan de zeldzame diamant die het ziet. Men is al snel Koning in 19de eeuwse filosofie, als men anticalvinisme kan aantonen in het Westers onderwijs sinds de 19de eeuw. Een moeilijk te weerleggen bewijs voor anti-calvinisme in het onderwijs, vanuit veel van het materiaal op Anarchiel overigens, is het Concordat tussen koning Willem 1 en Maurus Capellari, de Prefect van de Congregatie van de Voortplating des geloofs, in 1827. Oorspronkelijk was er een transcriptie van dat document hier;
http://www.concordatwatch.eu/
Ik zie dat er nieuwe informatie staat
http://www.concordatwatch.eu/showtopic.php?org_id=2151&kb_header_id=37431
Dat concordat was verdwenen van die website, omdat het ongeldig was verklaard vanwege de Belgische Opstand, er staat ergens een nederlandstalige versie van op dit forum...hier;
https://schooiers.actieforum.com/nederlands-f1/op-het-spoor-van-margaretha-van-parma-t27-7.htm#162
Okee.

Volg de Renegaat: Geef het volk de kennis, geef hen de appel. Laat de verbindingen zien tussen de verschillende machten en hun tactieken. Stel de misstanden aan de kaak als de Aanklager. Verbreek de mythes, en zeker de mythe van het paradijs.
Ik hoop dat dit gelukt is.
Paradijs is een woord wat naadloos te vervangen is door het woord Utopia, de titel van het boek van Sir Thomas More, de Seculiere auteur en beschermhellige van alle Politici.
Mocht Ranzige Proza deze pagina vinden, Erfzondeverhaal is verder een ongedefinieerd begrip, wat net als "vrijheid" en "goed" geen enkel bruikbaar argument is om enige misstand aan de kaak te stellen. Probeer het eens met Contrareformatie.

http://anarchiel.com/stortplaats/toon/god_en_de_onmogelijkheid_van_zijn_emoties
God wordt in de bijbel afgebeeld als een wezen die kan voelen, een wezen die teleurgesteld kan raken, die in depressies kan verzinken en zich kan verliezen in zijn woedebuien. Deze “emoties” worden allemaal opgeroepen door de daden van de mens. Deze almachtige en verheven ongrijpbare losstaande entiteit wordt dus beschadigt door de pietluttige zwakke mens.
Dit is volstrekt onjuist.
Ik laat me verder niet verleiden uitspraken te doen over juistheden inzake, de Here kan zichzelf uitstekend verdedigen. Suspect

God voelt zichzelf pas God, bij de mens. Hoe kan dit rijmen met het “empirische” bewijs in de bijbel?? Niet dus. God is gecreëerd door en voor de mens. En de mens gelooft het tegendeel.
Feuerbach liegt er op los, want god is niet emotioneel, maar komt gedurende het verloop van de verhalen in de Bijbel in bepaalde gebeurtenissen aan het licht. Noah, de enige overlevende van de Zondvloed samen met wat vrienden en familie, was de kleinzoon van een profeet. Toch is de Zondvloed op velerlei wijzen en met niet al te veel moeite te bewijzen als historische en archeologische realiteit. De zondvloed is ook beschreven in de Vedanta en in Zuid Amerikaanse overleveringen. Schelpen gevonden hoog op een berg. Ik ontken verder niet dat God invloed kan hebben van mensen, elke ervaring maakt wijzer, ik begrijp niet dat lieden als Ranzige Proza dergelijke nonsens geloven. Misschien is het omdat ik hun bronnen ken, dat ik weet dat Trotsky vermoord is, dat Stalin en Hitler een Pact hadden tot aan 1941.

Ik roep verder iedere bezoeker op, om om het even welke atheistische revolutie of wat dan ook met alle middelen te saboteren. Liegen en eerder onderzocht sofisme onderwijzen, is het argument voor hun Robespierre, Karl Marx, en Baron Capelle tot aan den Pol. Als ze vluchten, komen ze terug met Napoleon of Mao Tse Tung. De overwegingen voor een militaire reformatie zijn zo ernstig, de infiltraties zo legio, dat een fort gebouwd op zand al bij een eerste regenbui niet waterpas meer staat. Reformatie is een woord wat slechts 1 maal vermeld wordt in de Bijbel, dus we zijn nog steeds in de 80-jarige oorlog, met de volgende gezonde vaststelling: De Katholieken geven het nooit op, zullen het nooit opgeven, Rome is niet veranderd. Over Rol van Sir Thomas More en meer informatie over de rol van Rome, in verband met de Roomsche beschermhellige van de Politici;
https://schooiers.actieforum.com/english-f5/movie-gods-outlaw-william-tyndale-t31.htm
En hier nog een pagina over de Rode Eucharistie, papenmissen voor Sir Thomas More;
http://bumblebeewings.multiply.com/journal/item/861
Een informatieve audio over dit onderwerp door Ian Paisley hier;
http://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=6851

_________________
“ God sal sy volk weer vry maak, maar hoe en wanneer, weet ek nie. Die Heer ken sy tyd.”
Paul Kruger
Oppergeus
Oppergeus
Admin
Admin

Aantal berichten : 124
Points : 5463
Reputation : 0
Registration date : 22-12-08

https://schooiers.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Geef varkens de ruimte Re: Open Commentaren

Bericht  ExKetter wo jun 30, 2010 9:42 pm

nl.wikipedia.org/wiki/De_relatie_tussen_Friedrich_Nietzsche_en_Max_Stirner
avatar
ExKetter
Gast


Terug naar boven Ga naar beneden

Geef varkens de ruimte Linkjes

Bericht  ExKetter wo jun 30, 2010 9:41 pm

De Linkjes zijn fout gegaan: Hier zijn de laatste Linkjes overnieuw

De boeken van Marx en Feuerbach en Max Stirner staan allemaal op marx.org

anarchiel:

anarchiel.com/stortplaats/toon/feuerbachiaanse_vervreemding_het_middel_als_doel
anarchiel.com/stortplaats/toon/ik_heb_mijn_zaak_op_niets_gesteld
anarchiel.com/stortplaats/toon/christelijke_sofisterij_gods_wegen_zijn_ondoorgrondelijk
anarchiel.com/stortplaats/toon/dialectische_genesis_autoriteit_en_revolutie
anarchiel.com/stortplaats/toon/god_en_de_onmogelijkheid_van_zijn_emoties
avatar
ExKetter
Gast


Terug naar boven Ga naar beneden

Geef varkens de ruimte Hegeliaanse Idealisme naar Hegeliaanse Materialisme van Radicaal Links 2

Bericht  ExKetter wo jun 30, 2010 9:36 pm

Feuerbach is geen bekende naam in de mainstream media, maar hij is absoluut belangrijk in het verloop van de dialectische filosofie.

Feuerbach is een belangrijke figuur geweest voor Radicaal Links, hij heeft de Anarchisten Max Stirner en Bakoenin klaar gestoomd. Volgens Anton Constandse in zijn boek:

zijn de godsdienst kritiek van de anarchisten Bakoenin en Stirner vooral gebaseerd op Feuerbach. Zelfs de Engelse Wikipedia van bakoenin erkent de rol van Feuerbach op zijn ideologie. Daarnaast het bekende boek van Max Stirner: De Enige en zijn Eigendom sterk gebaseerd op Feuerbach. Max Stirner wordt door de filosofiegeschiedkundige geplaats onder Anarchisme en Nihilisme. Er zijn sterke vermoedens dat Nietzsche sterk geinspireerd door Stirner.

Zie:

Maar de invloed van Feuerbach is het meest duidelijk bij Karl Marx. Zijn vervreemdingstheorie is sterk gebasseerd op Feuerbach. Daarnaast heeft Marx de citaat van Feuerbach gejat (vrij geciteerd) ik heb de filosofie van hegel omgedraaid en terug met zijn voeten op aarde gezet"

Hiermee is Feuerbach de inspirator van Marx geweest bij zijn ontwikkeling van de Dialectische Materialisme;
zie:

En het bekendste is het werk van Marx genaamd: Stellingen over Feuerbach
De belangrijkste en bekendste van deze stelling is de 11de met: "De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen."

zie:

Feuerbach is de schakel tussen de oude Hegeliaanse Filosofie waar de dialectiek wordt toegepast op de ideeen wereld tot de methode dat de dialectiek op de materiele wereld wordt gezet. Waarmee het atheisme van Radicaal Links altijd wordt mee gepaard.

De Site anarchiel.com heeft laatste tijd allemaal artikelen over Feuerbach en Max Stirner en de dialectiek (waarbij altijd antichristelijke opmerkingen in staan):

Zie:

Feuerbach

Max Stirner:

Dialectiek:
avatar
ExKetter
Gast


Terug naar boven Ga naar beneden

Geef varkens de ruimte Hegeliaanse Idealisme naar Hegeliaanse Materialisme van Radicaal Links

Bericht  ExKetter wo jun 30, 2010 9:19 pm

De Hegeliaanse Sekte heeft geen echte uniforme statische ideologie, net als de dialectiek is het altijd in ontwikkeling.

De oorspronkelijke ideologie was puur (anti-christelijk) katholiek, dit veranderde vooral door de Duitse Filosoof Hegel. Hegel zag de wereld als ondergeschikt aan het idee in navolging van Plato. Volgens Hegel was alle ideen in een onveranderlijke proces van het dialectiek gebonden. Dit moest eindigen in de Absolute Geest (Papendom) en in een instituut van de objectieve rede (de Staat)

Dit was niet de einde van de ontwikkeling, integendeel. Deze filosofische ondersteuning voor het papendom kwam vast te zitten. De onvrede van de bevolking nam toe (kwantiteit) terwijl er niks veranderde. De onvrede werd zo groot dat dit een kwalitatieve verandering optrad. De papendom werd onhoudbaar. Toen volgde de papendom de motto: if you can't beat them, Join them. De Hegeliaanse Stroming omarmde het Atheisme.

De filosofen die dit inzette zijn beter bekend onder de naam: Links Hegelianen. (zie wikipedia)

De belangrijkste vertegenwoordigers van deze stroming waren Ludwig Feuerbach en Max Stirner.

Ludwig Feuerbach is het belangrijkste, hij ontkende de bestaan van God in zijn bekende boek: Het Wezen van het Christendom zie:

Volgens Feuerbach was God een verzinsel van de Mens. De mens smachtte naar Liefde, voor de Mens is Liefde het hoogste wat er is, het meest gelukzalige wat de mens kent. De Mens wou dus Liefde hebben. Maar de mens wou niet zomaar Liefde, hij wou onvoorwaardelijke en onbegrensde liefde. De Mens wou volgens Feuerbach Liefde hebben die boven de onaardige natuur staat, en dit wezen is God.

(Wordt vervolgt)
avatar
ExKetter
Gast


Terug naar boven Ga naar beneden

Geef varkens de ruimte Open Commentaren

Bericht  Oppergeus wo jan 07, 2009 12:04 am

Bezoekers die wat willen zeggen, geen zin hebben om te registreren, maar toch wat hebben te melden, kunnen dat hier doen.

Een suggestie is, toch even de registratie voorwaarden te lezen, want commercie en propaganda zijn niet welkom, en zullen waar mogelijk agressief afgestraft worden.

_________________
“ God sal sy volk weer vry maak, maar hoe en wanneer, weet ek nie. Die Heer ken sy tyd.”
Paul Kruger
Oppergeus
Oppergeus
Admin
Admin

Aantal berichten : 124
Points : 5463
Reputation : 0
Registration date : 22-12-08

https://schooiers.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Geef varkens de ruimte Re: Open Commentaren

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven

- Soortgelijke onderwerpen

 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum