Ce ne sont que des geux
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.

Verdeeldheid in de Papentempels

2 plaatsers

Ga naar beneden

Verdeeldheid in de Papentempels Empty Ronald Simeon Beuzekom

Bericht  Roelfzema di sep 28, 2010 11:08 am

Ik vond deze website, waarvan de index pagina niet meer werkt.
http://www.reformatienl.com/
Met zoeken op de url, vond ik nog wat pagina's. Hij schijnt ook een Youtube account te hebben gehad, dat is opgeheven. Ik maak me zwaar zorgen over de man, want hij lijkt al een half jaar niet meer op internet aanwezig te zijn. Bovendien kan ik niet begrijpen waarom die index niet meer werkt. Een van de pagina's bevat een brief, waarop ik even wat commentaren wil plaatsen, om de besproken problemen toe te lichten met mijn bagage.

Dat is deze Pagina
http://www.reformatienl.com/valsedomineesnl.htm
De werkwijze van de valse Dominees die zich openbaren als een lam maar spreken als een wolf :
Ofwel, Zwartrokken die in de Gemeente lopen te propageren. Deze Dominees hebben vaak een geheime agenda, liefst zonder dat ze het zelf weten. Vaak staan de ook onder invloed van Vrijmetselarij, waarbij Ian Paisley misschien een typisch voorbeeld is. Al is dat wel een van de weinige Dominees, die trouw is aan de waarheid. Dan is er nog het principe van een Gemeente die geen feedback geeft aan een Dominee, zodat men de schuld niet kan afschuiven op de Predikant.


de anatomie van een ketter
Ketter is een Rooms katholiek woord, dat stamt uit propaganda voor de Inquisitie. Als niet-katholieken in die termen gaan praten en denken, dan is het gezonde verstand ver zoek. Het woord Ketter is nooit door Jezus Christus gebezigt. Voor zover mij bekend, ging Jezus het verste in dit soort termen in Mattheus hoofdstuk 23, waar hij verteld dat de Farizeeen en Schriftgeleerden zich plaatsten op de stoel van Mozes. Heer Beuzekom is niet de enige niet-katholiek die dat woord gebruikt, maar ik beschouw het als een laffe term. Waarom zou men Katholieke termen gebruiken, om papistische infiltranten aan te vallen?
Beste Lezer,

Ik bid dat de Heilige Geest u in alle waarheid mag leiden, zeker in deze tijd van Afval. De onderstaande teksten zijn goed te zien in de Hoer van Babylon, De Rooms katholieke Papentempel onder leiding van de Antichrist, de Paus van Rome. Ze is ook goed te vinden in haar dochters: de afvallige protestantse kerken, die op dit moment alles uit de kast moeten halen om hun volk (vooral hun jeugd) nog in de kerken te kunnen houden. De heidenen luisteren al helemaal niet meer naar hun en nu wordt de afval steeds meer openbaar in hun eigen k.e.r.k.e.n.
K.e.r.k.e.n? Alweer zien we heer Beuzekom Katholieke termen gebruiken, waarbij hij zichzelf ontmanteld als gelovende in een papisme, waarvan hij anderen tracht te verlossen. Een techniek die zeker niet zal werken. Het woord k.e.r.k. vind men alleen in de Katholieke Willibrord vertaling, in Protestantse Bijbels bestaat dat woord niet. Het is een paaps woord. Jeugd, vlucht voor de hoer van Rome, lijkt mij eerder het devies hier. Maar de Jeugd moet wijzen vinden zich te kunnen organiseren, zonder geinfiltreerd te worden. Beweren: De jeugd verlaat het Gemeentehuis, ze registreren hun kinderen niet meer omdat ze de Bijbel begrijpen, lijkt me een beter gefundeerd devies. Het zand waarop Heer Beuzekom zijn huis bouwde stort al in. Hier het Bijbelvers dat leert het Gemeentehuis, aldus een eerlijke Bijbel dan, etc:

Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.
Openbaring 14:9-11
Dat lijkt me nogal ernstig, maar geen enkel Gemeentehuis waarschuwt er voor. Ja, uw gemeentetempels, hoe noemt u die satanische synagoges... Oja, k.e.r.k.e.n. Een Katholiek woord, dat niet in de Bijbel voorkomt. Verzonnen door de antichrist, maar gebezigt door lieden die zich anders noemen dan paeps.

Wat een klojo zeg. Ik had enkele uren zijn commentaren gevolgt, waarin ook een discussie over de balk in het eigen oog te halen, voordat die splinter uit het oog van de ander. Nou, ik wil niemands splinter verwijderen, ik wil gewoon even voor de geinteresseerde even wat toelichten. U doet verder niets fout, ook heer Beuzekom niet, integendeel, het is leuk om iemands Theologie te ontmantelen, als vol met het papisme, waar die de jeugd tegen tracht te verdedigen. scratch

Wat is hiervan de reden. Ze zijn divers. Hier volgen de redenen:

1) Men heeft de waarheid die de Here ons gegeven heeft in zijn Woord verlaten en doctrines ingevoerd die leiden tot de verhoging van de mens en tot verlaging van God. Men predikt het volk wat het volk wil horen, maar niet de oude waarheden die ons gegeven zijn en rust geven aan Gods volk.
Dat kan zijn, maar infiltratie door de Zwartrokken lijkt mij de allerbelangrijkste reden. De meeste Predikanten zijn slachtoffer van een foute basis, de antichrist zal alles in het werk zetten, om die basis nog verder te verderven.

2) Men pleegt afgoderij. Men aanbidt God op de wijze die zij zelf willen, maar niet zoals God het bevolen heeft in Zijn Woord.
Na kennisname van zwaar papistische woorden als "ketter" en k.e.r.k., kan ik misschien wat afgoderij betrappen bij Heer Beuzekom zelf? Welke heidense tempel bedoelt u, wat is een Kathaar?

3) De Dominees zijn gepromoveerd tot onfeilbare pausen, omdat men hun volk vleit en koest houdt met dat gene wat het volk wil horen en doen. Het volk ijvert ook veel voor deze dwaalleraars, wat een uiting is van domheid, blinde devotie en een leven naar het vlees ( 1 Cor 3:4; Gal 5:16-26).
Oja, afkortingen van Bijbel boeken met getallen erbij. Dat is zo de gewoonte daar. Nu moet ik natuurlijk de gehele Bijbel uit me hoofd kennen, ofwel een tablad openen en met zoekmachines die quotes op gaan zoeken. Echte service hebben ze altijd. Ga ik niet doen, want vaak zijn bleek die moeite echt niet de moeite waard. Wel wil ik even reageren op het woord "onfeilbare pausen", wat volgens mij een belangrijke aanwijzing is voor infiltratie door Katholieken in het predikanten korps. Anti-revolutionaire preken, wat ik ooit meemaakte, maken mij zo woedend, dat ik graag zo'n lafaard een blauw oog zou bezorgen. Maar dat zou ik nooit doen, zonder toestemming van de Gemeente, die belangrijker is dan de predikant. Het volk koest houden, is precies de bedoeling van Romanistische Propaganda, dus bedankt voor de informatie Heer Beuzekom. Brood en Spelen, Anti-Revolutionaire preken, het enige wat zo'n laffe predikant leert aan geboden: Gij zult niet doden, gij zult niet doden, gij zult niet doden. Oja!?

4) De discipline is weg uit de kerken, want als men dat zou uitvoeren, dan zit er geen kip meer in de Papentempel. Je tast niet de hand aan die je voedt. Men is daarmee een schande geworden voor zichzelf en de wereld.
Tok tok tok, weg met de Bioindustrie hypocriete papen!

5) Men hoereert met de wereld wanneer het hun uitkomt. Men levert hun bijbelse principes in voor macht, gezag en erkenning : zie de Christenunie ( Rouvoet, Rouvoet, geef hem een lolly en hij is zoet...), de SGP, de EO en de valse kerken die hun mond houden over de goddeloosheid van de staat, de wereldsgezindheid van hun eigen volk, maar wel uren kunnen praten over het indalen in je ziel en pietismus.
Dominees worden uitgeschakeld door de Compagnie van Loyola door moord, omkoperij, $ex. Maar dit gedeelte van de brief is wel een van de redenen dat ik die upload hier, want Rouvoet is een Zwartrok. EO toont meer Bisschoppen dan Predikanten, bovendien zijn de meeste als niet alle predikanten personeel van de RKkerk. Die werken voor de Paus. Dat weet ik al jaren, maar heer Beuzekom zit blijkbaar nog in de fantasie wereld van de papistische propaganda. Waarbij alles verklaard wordt zonder de waarheid ook maar een moment te raken. Want dan verliezen de heidense spionnen hun dekmantel. Zo noemen ze dat. Van de SGP zijn op nu op dit forum 2 Dominees bekend, die de waarheid leerden, namelijk dat de Paus de antichrist is. Dat waren Dominee Barth en Dominee De Vries. Dominee Barth is overleden in 1942, Dominee De Vries is uitgeschakeld door hem van anti-semitisme te beschuldigen in 1947. Christelijke "anti-papisten" worden niet gedoogt in de Nederlandse politiek. De laatse die ik een waarheidsgetrouwe opmerking zag maken over het Papisme, was Femke Halsema, die het Katholicisme de As van het Kwaad noemde.

6) Zo priester, zo volk. Zo dominee, zo kerkvolk : velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden.

Waarin verschilt ze dan met de K.e.r.k. van Rome, welk het rijk van de Antichrist is en de grootste vijand van Jezus Christus? Niets.
Juist. Maar hoe komt dat?

Hoogachtend,

Ronald Simeon Beuzekom
Bedankt voor uw leuke website meneer Beuzekom. En uw verhaal met 25 weerleggingen rond Paul Washer.
Hier dan een koekje van eigen deeg Suspect
Roelfzema
Roelfzema
Zeegeus
Zeegeus

Aantal berichten : 349
Woonplaats : Heelbrabant
Points : 5994
Reputation : 7
Registration date : 26-12-08

Terug naar boven Ga naar beneden

Verdeeldheid in de Papentempels Empty Verdeeldheid in de Papentempels

Bericht  Oppergeus ma okt 12, 2009 9:12 pm

Ja, ik kom juist op een pagina, waar ik een herhaaldelijke opmerking tegen kwam:
http://bijbel.christenpagina.nl/Wie-zijn-wij.htm
Ook de verdeeldheid tussen al die “kerken” was voor mij onbegrijpelijk. In de bijbel lees ik weinig over die enorme verdeeldheid.
Lukas 11:17
Maar Hij, kennende hun gedachten, zeide tot hen: Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een huis, tegen zichzelf verdeeld zijnde, valt.

Het staat er dus wel in. Deze opmerkingen van Christus zijn ook te vinden in Mattheus (12:25) en Markus (3:25). De gemeentehuizen die ik bezocht, daar ben ik van verdeeld geraakt, omdat de voorgangers stropdassen dragen, omdat er op zondag papenmissen gehouden worden, omdat de inhoud van de preken meestal antichristelijk van aard is. Het heeft dus systematische oorzaken, het ligt niet aan de Gemeente. Ik kan zelfs beweren, dat het niet aan voorgangers ligt, want ik gedoog geen strop---das op de kansel, ik pik het niet als een predikant alleen voor de eigen bestaansrecht van zijn heidense tempel preekt, de propaganda van de Antichrist staat te verkondigen, om maar wat voorbeelden te noemen. Een samenkomst heet Gemeente, niet Papentempel, want dat leert de Bijbel. Lieden die Ecclesias met papentempel vertalen, inplaats van Gemeente, trachten een Rooms Katholieke traditie in die Gemeente te verkondigen. Rooms Katholieke predikanten zijn in Nederland al actief sedert de 80~jarige oorlog, ziet de onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt en de verbanning van de Remonstranten. Predikanten die daar niet tegen waarschuwen zijn onwetend, naïef, of medeplichtig. Wat de oorzaak ook moge zijn van de papenheulende kwakzalvers die ik zag op de kansels: Leugens op de kansel veroorzaken verdeeldheid, die leugens moeten stoppen!
Oppergeus
Oppergeus
Admin
Admin

Aantal berichten : 124
Points : 6163
Reputation : 0
Registration date : 22-12-08

https://schooiers.actieforum.com

Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum